-->

10. mars 2008

Widerøe får nye Q400 fly

Widerøe får fem fabrikknye fly av typen Dash8 Q400, av samme typen som ble satt på bakken høsten 2007, grunnet flere alvorlige ulykker med flyet.

Widerøe forteller i dag at den nye generasjonen Q400 er et helt annet fly enn den forrige generasjonen som ble satt på bakken i fjor høst. De nye Q400-flyene er fabrikknye fly som har tatt opp i seg de tekniske utfordringene som har vært med den forrige modellen av flyet. De nye flyene har mer enn 150 modifikasjoner. Planen er at selskapet i løpet av våren og sommeren får fem nye fly fra fabrikken, som erstatning for de som er satt på bakken. I tillegg kommer to nye fly i 2009. Det hele og fulle navnet på de nye flyene er Dash8 Q400 NextGen. Flyene tar 68-78 passasjerer og skal også benyttes av AirBaltic.

-Det er svært gledelig at vi får fly med den nye generasjonen Q400-fly. Dermed kan vi fortsette å ta markedsandeler og vokse både i forretningsmarkedet og på fritidsmarkedet, også utenfor kortbanenettet, sier administrerende direktør Per Arne Watle.

Flaggskip
Q400 har vært Widerøes flaggskip siden 2001, da den forrige modellen ble satt inn. Etter tre hendelser med modellen i Danmark og Sverige i fjor høst ble hele flåten satt på bakken i SAS-konsernet, også i Widerøe. I Widerøe har man jobbet for en løsning der selskapet igjen kunne tilby flytypen til publikum. -Vi ville aldri fløyet med et fly vi er usikre på. Når vi velger å gjeninnsette nye Q400-fly er det fordi vi er sikre på at det er et trygt og sikkert passasjerfly, forteller Per Arne Watle videre. Også blant de ansatte i Widerøe er dette et populært fly å jobbe med.

Også SAS
Samtidig med meldingen om at Widerøe får nye Q400 fly, ble det kjent at SAS har inngått en avtale med flyfabrikanten Bombardier om erstatninger etter ulykkene i fjor høst, innholdet og beløpene i avtalen er konfidensielle, men SAS bekrefter at summen er på drøyt en milliard svenske kroner. Som en del av avtalen har styret i SAS AB godkjent en ordre på 27 fly, med opsjon på ytterligere 24 stykker. De nye flyene til SAS, blir jetfly av typen CRJ900 NextGen.

Bestill Widerøebillettene her


Fotos: Bombardier

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart