-->

2. april 2008

Sikkerhetssjekken på Gardermoen rustes opp

På Gardermoen har man i disse dager startet opprustingen av sikkerhetssjekken for å få bedre flyt når sommertrafikken for alvor starter.

Oslo Lufthavn Gardermoen ha startet opprustingen av sikkerhetssjekken for å kunne ta unna den store mengden med passasjerer som kommer til sommeren. Per i dag kan sikkerhetskontrollen ta unna 3600 reisende i timen, med utvidelsen som nå har startet og som skal være ferdig i juni, øker kapasiteten med 30%, til 4600 reisende i timen.
Sikkerhetssjekken utvides ved at en del av dagens bygningsmasse rives. De åtte nye sikkerhetsportalene som blir bygget får vesentlig høyere kapasitet enn i dag. Utvidelsen vil ikke bare bedre forholdene for passasjerene, men også for de som jobber med passasjerkontrollen. At de ansatte har gode arbeidsforhold kommer også de reisende tilgode gjennom en smidigere trafikkavvikling sier man på hovedflyplassen. OSL regner med at de med den utvidede kapasiteten får dekket den forventede trafikkveksten fram til neste år.
I dag er OSL sitt mål om at 95 prosent av passasjerene skal sikkerhetssjekkes innen fem minutter nådd, de siste 5 prosentene skal være ferdig sjekket innen et kvarter er gått.


Illustrasjonsfoto

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart