-->

5. april 2008

Norwegian begrenser mobilbruk

Norwegian har besluttet å begrense mobilbruk om bord i sine fly, til surfing på internett og sending og mottak av tekstmeldinger.

Da Norwegian tidligere i år sa ja til bruk av mobil ombord i sine fly, omfattet dette også tale, nå viser tilbakemeldinger fra publikum at dette ikke er ønskelig, og selskapet vil derfor ikke åpne for at du kan snakke i mobilen, i alle fall ikke i denne omgangen.

Direktør for IT og forretningsutvikling i Norwegian, Hans Petter Aanby sier det slik;
- Det er ut fra en forretningsmessig vurdering at vi i nå dropper muligheten for å foreta mobilsamtaler fra flyene. Tilbakemeldinger vi har fått går helt klart i retning av at behovet for å kunne snakke ikke er stort, men at folk gjerne vil surfe på internett, lese e-post og ha muligheten til å sende og motta tekstmeldinger. Og slik blir det, sier han.

I følge den samme Aanby håper Norwegian på å kunne starte utprøving av mobilbruk på flyene fra høsten av, og at ordningen kan starte våren 2009.
Norwegian kan ennå ikke si hva mobilbruk om bord vil koste. Men installeringen av mobilutstyr om bord på flyene skjer etter hvert som selskapet får de nye Boeing 737 800 -maskinene. Utstyr for bruk av mobil skal også installeres i de flyene i den nåværende flyparken selskapet skal kjøpe, og som de i dag bare leier.
Norwegian sier at muligheten til også å snakke i mobiltelefon fra fly vil bli vurdert, dersom det senere skulle komme sterke krav om dette.

Oppdatert 7. april 2008 kl. 22:33
EU skal i dag ha godkjent formalitetene som skal til for å endre lovverket, og det blir nå opp til hvert enkelt flyselskap å utarbeide et tibud til sine reisende. Det er fremdeles ikke lov å prate under takeoff, landing og turbulens. I cockpiten har crewet mulighet til å slå av systemet dersom de finner det nødvendig.


Les mer om mobilbruk i fly

Foto: Norwegian.no

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart