-->

26. juli 2008

EU forbyr flyselskapenes "rullestolgebyr"

Flyselskapenes "rullestolgebyrer" avskaffes og de funksjonshemmedes rettigheter styrkes nå nye EU-regler innføres fra og med i dag lørdag 26. juli. Reglene gjelder på alle flyplasser i EU og for alle europeiske flyselskaper som flyr til disse.

De nye EU-reglene gjelder retten til assistanse. Ifølge disse har passasjerene rett til kostnadsfri assistanse for den service, som han eller hun har behov for.
EU krever at flyplassene skal være tilpasset de funksjonshemmede og stiller særskilte krav til den service som både flyplassene og flyselskapene skal tilby. Dette gjelder blant annet tilgang på rullestol eller førerhund.
Det kreves også at personalet skal ha utdanning, kompetanse og kunnskap om funksjonshemminger.

Innføringen av de nye bestemmelsene er siste steg i gjennomføringen av det regelverket som EU vedtok i 2006 for å øke tilgjengeligheten ved flyreiser for funksjonshemmede og andre med særskilte behov. Tidligere er det innført regler som beskytter fIyreisende mot diskriminering.

Det er de enkelte lands luftfartsmyndigheter som har ansvaret for at reglene følges og som er klageinstans for de passasjerer som mener seg utsatt for brudd på reglene. (boarding.no)

Du kan lese mer om de nye EU-kravene her (svensk tekst)

Norge er det Avinor som fra i dag tar seg av assistansetjenesten ved flyplassen. Les mer om dette og last ned en egen brosjyre om assistansetjenesten, på Avinors hjemmeside


Illustrasonsfoto
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart