-->

15. juli 2008

SAS mottar pris for teknologiske framskritt

Det deles ut priser og utmerkelser til flyselskaper og lufthavner om dagen, for arbeid som gjøres i første omgang for å forbedre hverdagen for de ansatte. Men disse bedriftene jobber med mennesker og service og derfor kommer de også oss som kunder og passasjerer til gode.

SAS er et av selskapene som nylig har mottatt pris og hederlig omtale. De fikk prisen "Leadership in Technology Award" ved bransjemagasinet Airline Business' årlige prisutdeling i London 13. juli. SAS fikk utmerkelsen først og fremst for arbeidet med "grønne innflygninger" og for å benytte seg av biometri ved innsjekking.

Som begrunnelse for tildelingen heter det blant annet: "SAS har vist at en anstrengt kommersiell situasjon ikke behøver å bety at man ikke kan tenke nytt og innovativt". - Vi begynte med biometrisk lesning av passasjerenes fingeravtrykk ved innsjekking som et svar på skjerpede sikkerhetskrav. Målet var å finne en måte å sammenkoble passasjeren med billett og bagasje, sier Peter Söderlund, produktsjef i SAS.

Bedre miljø med grønne innflygninger
SAS utførte 2 300 "grønne innflygninger" i 2006 og 2007. - Ved å opprette kommunikasjon mellom flyets datamaskiner og flytrafikkledelsens system blir det mulig å forutbestemme innflygningene slik at vi kan fly optimalt og med høy tidspresisjon. Følgene av dette blir energibesparelser, lavere utslipp og større forutsigbarhet for alle aktører på flyplassen, sier SAS' prosjektleder Peter Larsson.- Vi har også utrustet fire fly med mulighet for en ytterligere utvidelse av datalinken. Vår ambisjon er å fortsette med flere tester og å forske på hvordan dette kan utvikles for å kunne forutbestemme eksakt rute for hele flystrekningen. SAS har beregnet at det dreier seg om en årlig utslippsreduksjon på ca 23 000 tonn CO2 bare ved Arlanda dersom dette kan innføres fullt ut, sier Peter Larsson.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart