-->

15. juli 2008

SAS finner nesten all tapt bagasje

Er du en av de som har opplevd at bagasjen ikke kom frem samtidig som deg, da er du trolig ikke alene. Hos SAS Norge forsinkes i gjennomsnitt 3,2 kolli målt mot 1000 avreiste passasjerer. Men den gode nyheten er at SAS nå via "Sherlock Holmes" ekspertise de siste månedene har en oppklaringsprosent på hele 99,25%. - Man kan godt si at bagasjen ikke forsvinner når du reiser med SAS, sier informasjonssjef i SAS Norge, Knut Morten Johansen til boarding.no

Hos SAS Norge forsinkes i gjennomsnitt 3,2 kolli målt mot 1000 avreiste passasjerer. Siden mange reiser med flere kolli, så er det altså færre enn 3 promille av SAS-passasjerene som opplever å få bagasjen sin forsinket når de reiser med SAS Norge. Sammenlignet med mange andre nettverksselskaper så er dette et svært lavt nivå , og gjør at SAS Norge er blant de beste nettverksselskapene når det gjelder bagasjekvalitet.

Både passasjerer og flyselskap har stor grunn til å glede seg over disse gode resultatene. Så lenge målingene har vært foretatt, så har aldri resultatene vært bedre. Årsakene til dette skyldes et stort fokus i selskapet på identifisering av problemområder og målrettede tiltak. SAS har de siste månedene klatret helt i Europatoppen hva gjelder flyenes punktlighet, hvilket gir positive utslag også på bagasjekvaliteten, sier informasjonssjef i SAS Norge, Knut Morten Johansen til boarding.no

Når man forholder seg til slike tall, så må man ta i betraktning det faktum at SAS (og Widerøe) her oppe i nord er siste transportør i mange tilfeller for passasjerer som har reist internasjonalt. Alle de som da har mistet bagasjen på den reisen får registrert tapet hos SAS/ Widerøe, som leter, finner og ettersender bagasjen dit passasjeren bor. I en stor andel av tilfellene er andre selskaper årsak til tapet, sier informasjonssjefen som legger til; - Det SAS også kan være stolt av, og som virkelig betyr mye for passasjerene, er hvor dyktige flyselskapet er til å finne forsinket bagasje og ettersende den til passasjeren. Her har SAS Norge en oppklaringsprosent for de siste månedene på 99,25%. - Man kan godt si at bagasje forsvinner ikke hos SAS ! Dette er praktiseringen av selskapets kjerneverdier hvor pålitelighet står sentralt, sier Johansen.

Av bagasjen som forsinkes, så løses ca 85% i løpet av første døgn, og ca 96% er løst i løpet av fem døgn. Etter dette sentraliseres søket til sentralt bagasjekontor i Trondheim, som også mottar bagasje som ikke er gjenforent med sin eier i løpet av de første fem døgnene. Da suppleres data med 'brainmatching' og 'Sherlock Holmes' ekspertise.
- De på dette kontoret skal ha stor ære for at de så å si finner alt som finnes kan av tapt bagasje. De finner jo også mye bagasje som er savnet hos andre selskaper, og kontoret har derfor en høy stjerne langt utover Norges og SAS' grenser, sier Johansen.
Du kan via hjemmesiden hos SAS klikke på ' alt om reisen ' og finne et eget kapittel om bagasje. Her kan man sette inn referansenummeret på tapsrapporten og sjekke detaljene i taps-saken.

Illustrasjonsfoto: tv2.no

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart