-->

27. august 2008

Avinor vil ha opp billettprisene

Det koster å få deg og meg sikkert fram i lufta. Nå ønsker Avinor å sende regninga over til flypassasjerene. - Vi trenger inntekter for å drive flyplassene, sier konsernsjef Sverre Quale i Avinor til NRK.

I et brev til Samferdselsdepartementet ber Avinor om å få øke flere avgifter for å få dekket inn en dyrere drift. Selskapet som driver de fleste flyplassene i Norge ønsker blant annet:

  • Øke sikkerhetsavgiften fra 55 kroner per passasjer til 60 kroner i 2009 (økning på ni prosent)

  • Øke passasjeravgiften innenlands og utenlands med over ti prosent til henholdsvis 39 og 64 kroner per passasjer.

  • Øke startavgiften for fly både innenlands og utenlands med tre prosent til 98 kroner.

Til sammen skal dette gi økte avgiftsinntekter neste år på 6,3 prosent mer enn i år. Avinor forklarer noe av økningen i avgiftene med at de har tatt på seg jobben med å ta seg av reisende som trenger assistanse, noe flyselskapene tidligere har gjort.

Dyr sikkerhetskontroll
Samtidig er det dyrt å skaffe ansatte til å jobbe i sikkerhetskontrollen, en jobb Avinor allerede taper penger på. Neste år legger Avinor opp til avgifter for sikkerhetsarbeidet på over en milliard kroner.
- Vi jobber for å gjøre sikkerhetskontrollen billigere og på sikt vil nok disse utgiftene gå ned med flere automatiserte tjenester. Men akkurat nå er det slik at vi må bruke vanlig arbeidskraft og det er dyrt, sier Quale.

Dyrere flybilletter
I NHO Luftfart, interesseorganisasjonen for flyselskapene, er kritisk til forslaget om økninger i avgiftene.
- Dette legger bare en ytterligere byrde til flyselskapene, som allerede sliter med høye drivstoffpriser, sier direktør Torbjørn Lothe.
- Det kan i neste runde slå ut på flytilbudet i Norge, der ruter kan forsvinne, eller i prisene kundene må betale for flyreiser, sier Lothe til NRK.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart