-->

21. august 2008

En halv million over Rygge i år

Etter et drøyt halvårs kommersiell drift, ligger Moss Lufthavn Rygge an til et estimert passasjertall på 450.000- 500.000 i løpet av 2008.

Administrerende direktør Pål Tandberg sier at dette er som ventet.– Det som kanskje gleder oss mest, og som vi har satt mye inn på å lykkes med, er regulariteten på flytrafikken. Vi oppnår allerede ca. 90 prosent, sier Tandberg.


Kostnadsreduksjoner
Det er imidlertid andre forhold som markedsmessig går mot Rygge.Generelt er flyselskapene nå i en fase hvor de gjør alt for å redusere kostnader, spesielt på drivstoffsiden. Det kan føre til fære ruter. Det fører igjen til at flere fly settes på bakken og at ruter samordnes mellom samarbeidende aktører.

Venter på innlandsruter
– Men midt i dette spillet er vi svært tilfredse med at Norwegian kommer med de nye rutene som de annonserte tirsdag, sier Tandberg. – Jeg synes dessuten at det er meget positivt at Norwegian vurderer å opprette flere innenlandsruter. Det gir grunn til optimisme, sier Tandberg.

Politisk risiko
– Hva er det som nå taler i negativ retning for Moss Lufthavn Rygge? – Det er myndighetenes tak for hvor mange passasjerer vi kan frakte. Vi når dette taket mot slutten av neste år og derfor ønsker vi en prosess som vi allerede har startet.– Det som et faktum er at vi her er vitne til en politisk risiko som gir kommersielle følger. Flyselskapene frykter at de kan bli stanset av konsesjonstaket, sier Tandberg.Det som for øvrig kjennetegner situasjonen nå er flyselskapenes ønske om å spare.

Sparebluss
Hver eneste flyplass med internasjonale ruter må utover høsten regne med ruteendringer.Europas største lavprisselskap, Ryanair som blant annet trafikkerer Sandefjord Lufthavn Torp og Göteborg City airport (Säve), gjør også bruk av færre fly de kommende måneder.

Konkurrentene
Norwegian og Sterling har dessuten funnet tilbake til et samarbeid på ruter fra Oslo og Stockholm. Søndag 31. august legges København-ruten til Widerøe fra Rygge ned.

Flere i dialog
Administrerende direktør Pål Tandberg i Moss Lufthavn Rygge opplyser at det ikke mangler på henvendelser og kontakter med flyselskap.– Det er imidlertid et langt sprang fra dialog og kontakt til en rute blir opprettet, sier Tandberg.Etter 10 måneders drift tyder mye på at Moss Lufthavn Rygge vil innta 10.-plassen for trafikk over lufthavner i Norge.Foran på listen ligger Oslo Lufthavn Gardermoen, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø, Sandefjord, Kristiansand og Ålesund. (Fredrikstad Blad)

Foto: ViaTravel

annonsewww.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart