-->

8. august 2008

Nytt billettsamarbeid mellom SAS Flybyssen og Ruter

SAS Ground Services og Ruter har inngått en avtale om billettsamarbeid for reiser med SAS Flybussen mellom Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen.

Avtalen innebærer at reisende som løser flybussbillett fra Gardermoen til Oslo sentrum, fritt kan benytte billetten til videre reiser lokalt i Oslo med T-bane, lokaltog, trikk, buss eller båt.

Tilsvarende vil en lokal Ruterbillett for Oslo gi prisavslag ved viderereise med SAS Flybussen fra Oslo til Gardermoen. Ruter kort og –billetter som ellers gjelder mellom Gardermoen og Oslo, kan nå også benyttes på SAS Flybussen. Dette gjelder både kupongkort og månedskort, herunder også ungdomskort.


Billettavtalen er inngått for å styrke samordningen av regionens kollektivtilbud og bidra til høy kollektivandel til og fra hovedflyplassen. (boarding.no)

Foto: Avinor

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage