-->

10. august 2008

ID-kort kan erstatte passet

I løpet av neste år vil alle norske statsborgere kunne anskaffe seg et nytt ID-kort som kan brukes i stedet for pass i Schengenområdet.

I løpet av 2009 regner regjeringen med å ha på plass et nytt norsk nasjonalt ID-kort. Det nye kortet vil være formet som et bankkort, og vil inneholde fingeravtrykk og foto lagret i en databrikke. Kortet vil få den samme funksjon som ID-kortene de fleste EU-landene har innført og som gjelder som legitimasjon innenfor unionen.

Selv om nordmenn etter reglene ikke trenger pass for å komme inn i Schengenlandene, er pass fremdeles det eneste godkjente legitimasjonskortet i disse landene. Med det nye ID-kortet vil det for alvor bli unødvendig å ta med seg passet under reiser til området. I tillegg til å fungere som nasjonalt ID-kort, skal kortet kunne brukes som elektronisk signatur som bekrefter brukerens identitet på internett eller ved annen elektronisk kommunikasjon. (NTB)

Fakta
Schengen - Den passfrie sonen i Europa
Nordmenn trenger ikke pass for å komme inn i de 24 landene som er med i Schengen. Det er likevel sterkt å anbefale å ha med pass når du reiser til disse landene fordi det er det eneste godkjente identitetsbeviset vi nordmenn har.

Disse landene er med i Schengen: Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Tyskland, Spania, Portugal, Hellas, Italia, Østerrike, Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge. I tillegg er ni av de ti nye medlemslandene i EU fra 2004 også med i samarbeidet. Dette gjelder Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia og Malta. Kypros skal ikke være med i Schengen foreløpig. For Bulgaria og Romania, som er medlem av EU fra 2007, er det heller ikke satt noen dato for eventuell inntreden i Schengensystemet.


Illustrasjonsfoto

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart