-->

26. august 2008

Vil gjøre Rygge til nettverksflyplass

City Airlineeier Lars Magnusson ønsker å sjokkåpne med mange flyruter på Rygge. Svenskens nye strategi er å gjøre Østfoldflyplassen til en nettverksflyplass.

– Vi ser for oss at det blir åpnet ruter til Stavanger, Bergen og Trondheim – og alt på en gang. Hensikten er å trekke masse trafikk inn til Rygge for deretter å kunne sluse passasjerene videre ut, primært via Göteborg, men også Stockholm og København kan være aktuelle byer å knytte seg direkte opp mot. Både Rygge og Göteborg er tenkt å fungere som nav eller møteplasser for det nye rutenettet, sier Endre Stephensen fra Moss som er Lars Magnussons forlengede arm i Norge.

Neste år
Selv om den styrtrike svensken holder kortene tett til brystet, er det ingen hemmelighet at det arbeides aktivt med en realisering av det nye rutenettet allerede fra 2009. Lars Magnusson eier det svenske flyselskapet City Airline som har base i Göteborg. Han har tidligere sagt at dersom Ryggeetableringen realiseres, skal det skje rundt et helt nytt selskap som han da vil starte.

Effektivt
– Magnusson ønsker å bygge opp et selskap som skal fly et svært så tidsmessig effektivt nett basert på mindre fly. At Rygge i denne sammenhengen er tenkt å fungere som et nav, er en ny strategi fra Lars Magnussons side, konstaterer Endre Stephensen. Ved at Rygge har en beskjeden flytrafikk, tror svenskene at bakketjenestene også kan bli langt mer effektive enn ved de store flyplassene. Ventetiden på bakken skal ned til et minimum for å tilfredsstille travle passasjerer, og gi det nødvendige konkurransefortrinnet.

Nytt busselskap
Det er likevel ikke bare flypassasjerene fra Trondheim, Bergen og Stavanger som skal loses inn til Rygge. Svenskene har planene klare for etablering av et splitter nytt busselskap som skal kunne sette inn busser i kontinuerlig skytteltrafikk mellom Oslo og Moss Lufthavn Rygge. Så langt er det da også tilbringertjenesten som på mange måter har vært flyplassens akilleshæl. Svenskene har allerede vært i dialog med et busselskap i Oslo for å få etablert den nye rutetjenesten. Det busselskapet disponerer i dag 22 busser. Gjennom denne etableringen tror Magnusson at flyplassen i Rygge virkelig kan begynne å ta passasjerer fra Gardermoen.

Er vi ønsket?
Det er to spørsmål Lars Magnusson vil ha svar på før han eventuelt realiserer planene for Rygge. Det ene er om næringslivet faktisk vil være interessert i å benytte seg av det kommende ruteopplegget. Mye av svaret på det kan Magnusson få i neste uke da NHO arrangerer et stort strategimøte på flyplassen som nettopp handler om hva næringslivet ønsker av flytilbud.– Men vi lurer også på om Rygge som flyplass vil tillate et så sterkt nærvær fra vår side eller om flyplassen føler seg forpliktet til å ta mer hensyn til ønsker som Norwegian måtte ha, sier Endre Stephensen.

Velkommen til oss
Styreleder Svein Hurlen i flyplassens driftsselskap RSL, sier at alle selskaper som ønsker å fly fra Rygge, er velkomme til samtaler om det.– Svenskene er hjertelig velkommen til oss. Moss Lufthavn Rygge er en flyplass som er åpen for alle aktører, men skal vi snakke sammen, må administrasjonen få en henvendelse på det, sier Hurlen. Han mener flyplassens avtale med Norwegian ikke er noe hinder.

Ikke monopol
– Vi vil gjerne ivareta det gode forholdet vi har til Norwegian, men det betyr ikke at de skal ha monopol på rutenettet. Her er det åpent for konkurranse, sier Svein Hurlen i RSL. (moss-avis)

Les også: City Airline kan være nærmere en Ryggesatsing

Foto: City Airline

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart