-->

18. november 2008

Vil ha passasjertaket fjernet

Moss lufthavn Rygge føler seg så hardt presset på passasjertaket (774 000) at de har henvendt seg til både Samferdselsdepartementet og til Nærings- og handelsdepartementet for å få endret rammevilkårene. Det sies rett ut at man nå må ha en kapitalinnsprøytning på flere hundre millioner kroner. Det kan ikke skje uten at flyplassen får vokse.


Flyplassen som regnes som et betydelig samferdselspolitisk fyrtårn for Østfold, får støtte fra ordførerne i Rygge, Råde, Moss og Våler samt fra fylkesordfører Ole Haabeth.

– Våre investorer og næringslivet rundt flyplassen vil ha trygghet for at det kan påregne knopskyting rundt flyplassen, sier administrerende direktør Paal Tandberg til Fredriksstad Blad.

Det ligger i kortene at eierne av flyplassen, Orkla og Thon-gruppen, Østfold Energi og fylkeskommunen vil vite om de kan påregne at flyplassen vil få en normal utvikling frem mot lønnsom drift, før de går inn med ytterligere midler.
I henvendelsen legges det ikke skjul på at man er bekymret for Samferdselsdepartementets ensidige vektlegging av hensynet til Oslo Lufthavn. Av brevet som er sendt samferdselsminister Liv Signe Navarsete og nærings- og handelsminister Sylvia Brustad, pekes det ellers på at flyplassens rammevilkår medfører at man ikke kommer videre i sine bestrebelser på å trekke til seg nye ruter for næringslivet.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart