SISTE

Åpner for ny vurdering av konsesjonen

Fredag kveld ble det klart at Samferdselsdepartement åpner for en ny vurdering av konsesjonen på Moss lufthavn Rygge.


I et brev Samferdselsdepartementet sendte ut fredag kveld meldes det at departementet nå er innstilt på å foreta en ny vurdering av konsesjonen.

Må sende ny formell søknad
I meldingen fra departementet står det at Rygge sivile lufthavn AS nå kan rette en formell søknad om endring av konsesjonen til Luftfartstilsynet. Tilsynet vil da vurdere de flyfaglige sidene av saken og utarbeide en innstilling til vedtak som så sendes over til Samferdselsdepartementet.

Departementet vil da foreta en samlet vurdering av saken ut fra blant annet miljø, flyfaglige forhold og allmenne hensyn.

- På grunn av sakens åpenbare politiske karakter vil departementet, som ved førstegangs innvilgelse, fatte vedtak i første instans, skriver Samferdselsdepartementet. (Moss-Avis)

Her kan du lese brevet fra Samferdseldepartementet
annonse | bagbroker


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2021
uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nyhetsbrev   nettsidekart
vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artikler og annonser