-->

19. desember 2008

Åpner for ny vurdering av konsesjonen

Fredag kveld ble det klart at Samferdselsdepartement åpner for en ny vurdering av konsesjonen på Moss lufthavn Rygge.


I et brev Samferdselsdepartementet sendte ut fredag kveld meldes det at departementet nå er innstilt på å foreta en ny vurdering av konsesjonen.

Må sende ny formell søknad
I meldingen fra departementet står det at Rygge sivile lufthavn AS nå kan rette en formell søknad om endring av konsesjonen til Luftfartstilsynet. Tilsynet vil da vurdere de flyfaglige sidene av saken og utarbeide en innstilling til vedtak som så sendes over til Samferdselsdepartementet.

Departementet vil da foreta en samlet vurdering av saken ut fra blant annet miljø, flyfaglige forhold og allmenne hensyn.

- På grunn av sakens åpenbare politiske karakter vil departementet, som ved førstegangs innvilgelse, fatte vedtak i første instans, skriver Samferdselsdepartementet. (Moss-Avis)

Her kan du lese brevet fra Samferdseldepartementet

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart