-->

18. desember 2008

Vil ha konkursvern for ruteflypassasjerer

Samferdselsdepartementet har startet et arbeid med sikte på å etablere konkursvern for flypassasjerer på rutefly. Et innledende møte om denne saken ble holdt i departementet i dag.

- Vårt mål er at også flypassasjerer som kjøper vanlige flybilletter skal få et konkursvern, sier seksjonssjef Jo Gjedrem hos Forbrukerombudet til NTB.


Han peker på at det allerede finnes en garantiordning for pakkereiser, og han mener det er urettferdig at ikke alle flypassasjerer har det samme vern dersom flyselskaper går konkurs

NHO avventende
Blant deltakerne på møtet onsdag var representanter for Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, NHO Luftfart, SAS Norge, Norwegian og flere andre flyselskaper, får NTB opplyst.
Spesialrådgiver Synnøva Aga i NHO Luftfart sier til NTB at hennes organisasjon ennå ikke har formulert noe bestemt standpunkt i denne saken, og foreløpig er avventende til en garantiordning. Tidligere - i 2003 og 2005 - har NHO Luftfart gått imot forslag om en ordning som forutsatte betaling av 1 dollar per reise til et garantifond. Nå diskuteres også andre ordninger, blant dem en frivillig forsikring.

Hjelper hverandre
Synnøva Aga sier at det på møtet onsdag var enighet om at det ikke skal lages noen særnorsk ordning.
Hun påpeker også at det allerede finnes uformelle ordninger som fungerer. Det er vanlig praksis blant medlemmer av IATA (Den internasjonale organisasjonen for flytransport) at flyselskaper hjelper hverandre dersom et flyselskap må innstille driften. Dette skjedde blant annet da flyselskapet Sterling nylig gikk konkurs, sier Synnøva Aga. (NTB)

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart