-->

13. februar 2009

Dette blir nye Gardermoen

Dette er nye Gardermoen. Veksten i flytrafikken har skapt et behov for nye løsninger på Oslo Lufthavn. Torsdag vedtok styret i Avinor et nytt løsningsforslag til ny terminal for OSL, i dag ble den presentert for pressen.

Dagens terminal ble opprinnelig bygget for 17 millioner passasjerer. Med den nye terminalen, som etter planene skal stå klar i 2013, økes passasjerkapasiteten til 28 millioner.

- Vi tenker langsiktig og bygger for fremtiden. Selv om vi får en midlertidig nedtur vil behovet på sikt ligge langt over de 20 millionene passasjerer dagens Terminal er bygget for, sier administrerende direktør ved Oslo Lufthavn, Nic Nilsen.

Flere passasjerbroer
I fjor vår ble skisser for nye Gardermoen presentert. Her ble konseptløsning, plassering av nytt terminalbygg og ny pir med flyoppstillingsplasser valgt. Tegningene som ble presentert i dag viker ikke stort fra disse.
- Plasseringsmessig er det ikke store forskjeller fra det som ble presentert den gang. Konseptet er opprettholdt. Det nye terminalbygget bygges ut fra dagens terminal og kommer til venstre for denne. Den nye piren kommer rett bak sikkerhetskontrollen, sier informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn.

Terminal 2 blir en forlengelse av dagens terminal, og jernbanestasjonen vil bli brukt til å skille de to bygningene fra hverandre.
Sikkerhetskontrollen samles til én enhet, og det vil være gangavstand til både stasjon og innsjekk fra begge bygningsdelene.
- Terminal 2 vil få 12 nye passasjerbroer, sier Kobro.

Beholder deling
I dag er innenriks- og utenriksterminalen delt, og denne delingen vil beholdes. Men med den nye piren kommer det også noen endringer:
- Det blir en deling av utenriks og inneriks fortsatt, og den nye piren vil være en kombinasjon av begge. Det blir en såkalt flexiløsning, sier Kobro.
Piren vil starte rett bak dagens sikkerhetskontroll og får en triangulær form for å gi bedre passasjerbevegelse og trafikkbevegelse på bakkeplan. Dermed tar forslaget vare på en av de store fordelene ved dagens terminal som er de korte avstandene fra innsjekk til gate.

Bedre plass
Også adkomsten til flyplassen vil endres. Vinnerteamet har foreslått en ny utforming av veisystemet med en oversiktlig og klar struktur. Adkomst til og utkjøring fra korttidsparkeringen vil i det nye forslaget bli direkte fra riksveien og ikke som i dag via forplassen.
Med den nye terminalen vil det bli bedre og større plass for passasjerene - både før og etter sikkerhetskontrollen. Det er likevel lagt stor vekt på kort vei til gatene. I det første byggetrinnet er det lagt opp til 36 nye innsjekkingsskranker, og et bagasjesystem som skal ta unna 3000 kolli i timen.

Beslutningen om en ny terminal er tatt etter en konkurranse der fem team har deltatt. Vinnerteamet består av Narud-Stokke-Wiig, Cowi, Norconsult, Aas-Jacobsen, Ing. Per Rasmussen og flere underleverandører. De får nå oppgaven med å utforme ny terminalløsning ved Oslo Lufthavn.
- Dette skjer i to byggetrinn. Det som skal prosjekteres nå er det først byggetrinnet. Beslutningen om når byggestart vil være, tas ikke før til høsten, avslutter Kobro.

Foto: Oslo Lufthavn AS

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart