-->

16. februar 2009

Innsjekk på 1-2-3

Med Avinor sitt system Selvbetjent ”Bag-drop” (SBD) kan du gjøre hele innsjekkprosessen selv. Systemet er i dag under utprøving i Tromsø, men skal etter hvert bli rullet ut på store og mellomstore lufthavner over hele landet.

Per i dag kan du bruke innsjekkautomaten og feste bagasjelappen selv, men en lufthavnansatt må lese av informasjonen som ligger i bagasjelappen før du gir fra deg fingeravtrykk eller viser legitimasjon i skrankene. Men i Tromsø kan du gjøre hele denne prosessen selv.

Systemet fungerer i all enkelthet slik: Etter å ha sjekket inn på en automat og festet bagasjelappen, går du til det nye bagasjeleveringssystemet. På en skjerm velger du flyselskap, bruker en håndskanner til å lese av informasjonen på bagasjelappen, legger fingeren din på fingeravtrykkleseren – og vips så går bagasjen din av gårde til rett destinasjon på en sikker og effektiv måte.

Bare positive erfaringer
Ole Folkestad, som var prosjektleder fram til pilotsystemet kom i drift i fjor høst, sier at erfaringene med systemet så langt er utelukkende positive.

-Per i dag er det bare SAS som bruker det. Dette er fordi selskapet allerede benytter seg av biometri (fingeravtrykk) under innsjekk, noe som er en forutsetning for SBD, sier Folkestad.
Men han regner med at også andre flyselskap vil benytte seg av systemet når de tar i bruk biometri under innsjekk. Systemet er også godkjent av Luftfartstilsynet.

Både SAS og Norwegian med
Både SAS og Norwegian har vært på utviklingen av systemet siden Avinor startet prosjektet tilbake i 2005.
-Utgangspunktet var et enklere system, men nye sikkerhetsbestemmelser gjorde at prosjektet måtte legge inn fingeravtrykklesing før prototypen kunne settes i drift, opplyser Folkestad.
For øvrig har også SAS Ground Service, Røros Flyservice, Norport Handling og Oslo Lufthavn Gardermoen deltatt i prosjektet, som så langt har en prislapp på 7 millioner kroner. For denne summen det mulig å finansiere 12-15 systemer av samme type som i Tromsø.

-Og når vil vi se systemet rullet ut også andre steder?
-Pilotfasen er nå avsluttet, og prosjektet skal etter hvert ta stilling til den videre utbyggingen som selvfølgelig også er et økonomisk spørsmål. Ved enkelte lufthavner må det gjøres en del ombygging og tilpasninger for å få plass til SBD. Men siden erfaringene hittil har vært positive, vil nok systemet etter hvert bli å finne på de fleste lufthavner av en viss størrelse, sier Folkestad.

SAS en pådriver
Produktutviklingssjef Jose Guillen sier at det har vært viktig for SAS å delta i et prosjekt der målsettingen er å forbedre infrastruktur og service overfor de reisende ved landets lufthavner.
-Vi har hatt et godt samarbeid med Avinor om dette prosjektet, og opplever at vårt selskap har vært en pådriver i dette arbeidet, sier Guillen.
I likhet med Folkestad viser han til at SAS og SAS Ground Service så langt har høstet svært positive erfaringer med systemet i Tromsø.
-Nå ser vi fram til en total utrulling av systemet, sier Guillen som gjerne vil ha SBD på alle lufthavner der SAS har flygninger.
-Systemet gir kundene mulighet til å betjene seg selv og vil redusere køene på lufthavnene, mener produktutviklingssjefen, som også viser til at de reisende allerede kan sjekke inn bagasjen 22 timer før avgang ved å bruke nettet.

annonse


Foto: Avinor

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart