-->

8. mars 2009

Hvem beholder luften under vingene?

Konkurransen i luftfarten blir stadig hardere. Lavkostselskap truer mindre nettverkselskap som går konkurs eller kjøpes opp. Hva vil skje i Norge nå som SAS og Norwegian sliter? Hvis Lufthansa overtar SAS, vil trolig en ny aktør dukke opp og sikre konkurransen - til glede for passasjerene.
Foto: Aftenposten

Rollefordelingen i luftfarten i de kommende måneder og år er høyst usikker. Det er ikke gitt at SAS og Norwegian vil forbli dominerende aktører på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Les hele artikkelen av Jon Inge Lian, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI)


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart