-->

28. mai 2009

Norwegian med stor tro på en Oslo - Molderute

Norwegian hadde i dag informasjonsmøte på Alexandra Hotell i Molde med næringslivet i Romsdal og på Nordmøre. Her kom det klart frem at flyselskapet ønsker å starte opp flyrute mellom Oslo og Molde snarest mulig, kanskje allerede i august.
Norwegian var representert ved salgsdirektør Lars Sande og nettverksdirektør Thomas Ramdahl. Sande innledet møtet med en del generell informasjon om Norwegian som selskap fra oppstarten i 2002 og utviklingen frem til i dag.
Videre informerte Sande om hvilket potensiale Norwegian ser i Molde som destinasjon og hvor store besparelser både næringsliv og privatpersoner kan oppnå ved at de starter flygninger mellom Oslo og Molde.

I 2008 ble det gjennomført 242.300 reiser med fly mellom Oslo og Molde. I gjennomsnitt ble det betalt kr 1.045,- pr reise. Mellom Oslo og Molde er det 367 km å fly og til sammenligning er det 394 km å fly mellom Oslo og Trondheim, men på sistenevnte strekning er det konkurranse mellom Norwegian og SAS, så her betalte de reisende i gjennomsnitt kr 753,- pr reise. Med andre ord ville man spart 66,6 millioner kroner på de 242.300 reisene mellom Oslo og Molde om det var konkurranse.

Sande påpekte at Norwegian ser for seg en stor økning i trafikken over Årø ved at de starter opp flygninger og at de 242.300 som fløy på strekningen mellom Oslo og Molde i 2008 kanskje bare er halvparten av det potensialet på Årø.

Nettverksdirektør Thomas Ramdahl fortsatte møtet med å informere om hvilke frekvenser de ser for seg på Årø. Hverdager legges det i utgangspunktet opp til 2 tur/retur OSL-MOL. Avgang fra Oslo ca kl 0700 og 1700 med retur fra Molde ca 1 time senere. Lørdager legges det opp til 1 tur/retur på formiddag og søndager 1 tur/retur på ettermiddag.

Etter nyttår (2010) ser de for seg 3 daglige rundturer og fra sommeren 2010 4 daglige. I tillegg ønsket de å se på muligheten for Molde lufthavn som base for internasjonale flygninger fra Møre og Romsdal.

Avsluttningsvis ga Sande en utfordring til næringslivet i Romsdal og på Nordmøre. Hvis det frem til 15. juni dette år kommer forpliktende avtaler om 20.000 reiser fra næringslivet så vil Norwegian på sin side starte flygninger allerede i august i år. (molde-airport.com)

Foto: osloairports.com


annonsewww.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart