-->

9. mai 2009

Stopper den nye taxfree ordningen

Stopper den nye taxfree-ordningen.
Ansatte på flyplassenes taxfreebutikker utsettes for trusler og massiv kritikk.

Erfaringen er entydig fra alle flyplasser: En god del kunder reagerer på at de må stemple høyre pekefinger for å få handlet kvoten. Noen tar dette humoristisk, men våre medarbeidere har også opplevd trusler fra kunder som har vært rasende over tiltaket.


Det sier Morten Evjen i Travel Retail Norway, selskapet som står for det meste av taxfreehandelen på norske flyplasser.

–Vi tar belastningen for medarbeiderne og reaksjonene fra kundene på alvor, og jobber nå med å finne et annet system for å kontrollere at ingen kjøper mer enn én kvote, sier Evjen.

Mareritt
Den nye kontrollordningen ble innført 1. mars og går i korthet ut på at alle som handler taxfree må stemple høyre pekefinger, for å unngå at noen får handle mer enn en gang.

Men det som skulle bli en ny og effektiv måte for å tilfredsstille Tollvesenets krav til skjerpet kontroll med taxfreesalget på, er i stedet blitt et mareritt for de ansatte og en plage for de reisende.

–De fleste godtar jo at ordningen er der og blir praktisert. Andre igjen blir rasende og påstår at vi tar deres fingeravtrykk, noe vi selvsagt ikke gjør. Mange reagerer på selve prinsippet med ordningen og mener den er noe stort tøys og tull. Så har vi de som føler seg kraftig diskriminert fordi de av en eller annen grunn ikke har noen høyre pekefinger å bruke. Oppsummert gir kundene uttrykk for at de har problemer med å forstå behovet for kontroll, og irritasjon over de ekstra operasjonene som må gjennomføres i kassene, sier Evjen.

Jobbe raskt
Han sier han er svært overrasket over at kontrollordningen fortsatt skaper problemer, og håper å ha et nytt kontrollsystem klart før sommertrafikken setter inn.

–Det blir ikke aktuelt å gå tilbake til ordningen med å kun vise frem boardingkortet alene, fordi den kan misbrukes. I tillegg til boardingkort må vi ha nok en kontrollfunksjon som sikrer at hver reisende ikke får kjøpt mer enn én kvote, sier Evjen som sier at selskapet raskt må finne frem til en ny løsning.

Fungerende underdirektør i Toll-og avgiftsdirektoratet, Henning Røine, sier til Aftenposten at direktoratet ikke vil ha noe imot at taxfree-kontrollen legges om.

–Vårt anliggende er å sørge for at vilkårene for denne handelen oppfylles, nemlig at det ikke selges mer enn en lovlig kvote til hver enkelt reisende. Det er taxfree-aktørenes ansvar å påse at de har ordninger som ivaretar denne bestemmelsen. Jeg har tiltro til at de finner et nytt system som gjør det mulig å gjennomføre den nødvendige kontroll av at folks handel ikke overstiger en kvote pr. passasjer, sier Røine.

PS: I forbindelse med tiltakene mot svineinfluensaen er stempel-kontrollen midlertidig stanset.

Foto: OSL A/S

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart