-->

13. juni 2009

DAT overtar Oslo - Stord

Stordfly A/S har sagt opp avtalen med Sun Air som i dag flyr mellom Oslo og Stord, den nye operatøren på ruta blir Danish Air Transport (DAT).
Selskapet flyr i dag anbudsruter for staten på strekningen Florø-Bergen og Oslo-Florø.Ruten trafikeres i dag av SunAir/ British Airways med et fly av typen Dornier 328, et fly som har vist seg å ha for liten kapasitet på ruten. DAT vil bruke flytypen ATR-42 (bildet), med 46 seter på Osloruten. Det utgjør en kapasitetsøkning på nærmere 50% med den nye flyoperatøren.

Snittbelegget har vist en stigende trend og har i en lengre periode ligget på 65-70%. Mandag morgen og torsdag ettermiddag har en måttet avvise passasjerer grunnet for liten setekapasitet. Med større fly og flere seter kan en også legge bedre til rette for privatmarkedet. Med denne bakgrunnen, og i samspill med Sunnhordland Lufthavn og dets eiere, har Stordfly undersøkt mulighetene for å få økt kapasistet på ruten Oslo-Stord når flyvningen starter opp etter ferien.
DAT starter flygingene sine 10. august. Det blir 12 rundturer pr. uke til/fra Oslo.
SunAir/ British Airways siste flyvninger på ruten er fredag 3. juli.

DAT har i flere år operert ruten Florø - Bergen og Florø - Oslo og har nylig inngått ny 3-årig kontrakt med Samferdselsdepartementet om de samme rutene. DAT er et danskregistrert flyselskap, grunnlagt i 1989 og opererer i dag til sammen 14 fly innen ruteflyging, charter og frakt i Norge, Danmark og Europa for øvrig. Passasjerer som allerede har bestilt og betalt biletter etter ferien vil bli håndert. En vil komme tilbake med detaljer når endelig kontrakt er signert inkludert fremtidig bookingopplegg.

DATs datterselskap DOT tok 1. april over rutene Oslo - Fagernes, samt Oslo - Røros etter at de vant en anbudskonkurranse om å fly disse rutene på kontrakt for staten.

Les også: Positiv utvikling for Stordruta

Foto: DAT

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart