-->

17. juli 2009

Norwegian trapper ned på Rygge

Norwegian kommer ikke til å trekke seg ut av Rygge, men flere planlagte utenlandsdestinasjoner parkeres.


Norwegians bebudete satsinger på London og Amsterdam koker bort i kålen nå som Ryanair har inntatt Rygge.
- Vi kommer til å fly mer fra Gardermoen. På Rygge legger vi opp til innenriksflyginger, Øst-Europa- og Middelhavsdestinasjoner, sier Bjørn Kjos (bildet) til Moss Avis.

Greit for oss
Han frykter ikke konkurransen fra Ryanair.
- Med unntak av Alicante opererer Ryanair på andre destinasjoner og flyplasser enn oss. Denne nye situasjonen kan vi leve med. Husk at Rygge-flygingene hos oss bare utgjør tre prosent av omsetningen, sier Kjos som legger til at man fortsatt har til hensikt å sette inn to nye basefly på Rygge til våren.

Avgjørende
For Rygge har det nå vært helt avgjørende å få inn nye aktører utenom Norwegian. Selv om flyplassen neppe kommer til å tjene en krone på Ryanair, vil det irske lavprisselskapet kunne generere så mye trafikk at det gjør det interessant for andre flyselskaper å etablere seg.
- Vi må kunne vise til at folk faktisk bruker flyplassen ellers kan ikke vi komme til myndighetene og be om bedre rammebetingelser. Da vil jo svaret bare være at hva skal dere med det, det er jo ikke passasjerer på Rygge, sier Svein Hurlen i driftsselskapet RSL som medgir at Ryanair har fått en gunstig ordning med flyplassen. Avtalen som er inngått vil ifølge Hurlen være gjenstand for en løpende vurdering.

Tveegget
- Ryanair er et tveegget sverd. Jeg vet ikke om noen flyplass som tjener penger på det selskapet. Tvert imot har flere Ryanair-flyplasser gått konkurs. Men selskapet trekker passasjerer, og det er viktig for Rygge, konstaterer Bjørn Kjos i Norwegian.

Må bort
Administrerende direktør Pål Tandberg i RSL sier han håper at Norwegian blir på flyplassen selv etter Ryanairs inntreden.
- Vi har et godt samarbeid med Norwegian, men det er selvsagt en risiko for at de kan forsvinne, sier Tandberg som lover fortsatt intens jakt på å få inn enda flere flyselskaper til Moss Lufthavn Rygge.

Umulig
Men flyplassen må få fjernet begrensningen på 15.000 flybevegelser i året som virksomheten skal unngå konkurs. I går gjentok Pål Tandberg dette.
- Vi kan ikke leve med en begrensning på 15.000 flybevegelser. Ingen kommersiell flyplass kan leve med en slik begrensning, men i forhold til det tidligere passasjertaket, har vi tolket dette som et skritt i riktig retning. Vi vil bruke alle midler som er nødvendig for å få fjernet denne hindringen, sier Pål Tandberg.
Dersom ikke regjeringen endrer dagens begrensning, vil saken som tidligere varslet, bli bragt inn for Efta-domstolen, ESA.

Foto: Aftenposten

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart