-->

30. september 2009

60% vekst i utenlandstrafikken på 6 år

Utlandstrafikken til og fra norske lufthavner har økt med 59 prosent siden 2003. Samtidig har utlendingers feriereiser med fly til Norge fordoblet seg. Det viser en ny reisevaneundersøkelse som Transportøkonomisk institutt har utarbeidet på oppdrag fra Avinor.

Veksten i utlandstrafikken utgjør i gjennomsnitt 8,1 prosent årlig fra og med første tertial 2003 til og med første tertial 2009. Oslo Lufthavn Gardermoen er landets desidert største lufthavn også når det gjelder utlandstrafikk. Med 2,7 millioner passasjerer til og fra utlandet i første tertial 2009, står lufthavnen for 66 prosent av denne trafikken. Blant Avinors lufthavner er det Stavanger og Bergen lufthavn som følger med henholdsvis 9 og 8 prosent av utlandsreisene. For øvrig har Sandefjord Lufthavn Torp 10 prosent av utlandstrafikken. Ellers er det en voldsom økning i antall turister som kommer luftveien. Det kom 435 000 utlendinger på feriereise i første tertial 2009, mot 210 000 i første tertial 2003.

-Dette bare bekrefter at flyet har stått for størstedelen av veksten i innkommende turisme de senere årene, sier forsker i reisevaner og mobilitet ved Transportøkonomisk institutt, Jon Martin Denstadli.

Mange velger fly til utlandet
Trafikkveksten mellom Norge og utlandet (nordmenns reiser) har de senere årene vært spesielt høy i fritidsmarkedet. Totalt er økningen fra 2003 på 71 prosent, eller fra 710 000 reiser i første tertial 2003 til 1,2 millioner i tilsvarende periode i 2009.

-Primærårsakene til dette ligger i selvfølgelig i økt konkurranse og bedre økonomi blant folk flest. Lavprisselskapenes inntreden har påvirket markedet betydelig. Samtidig handler det nok også om verden er blitt mer internasjonalisert og at folk er blitt mer nysgjerrige på andre land og kulturer. Vi skal i større grad selvrealisere oss, sier Denstadli.

Kommunikasjonsdirektør i Avinor, Ove Narvesen, sier at tallene også kan settes i sammenheng med ruteutviklingsarbeidet ved lufthavnene. I dag går det fly til rundt 90 utenlandske destinasjoner fra Norge mot 40 i 2003 (i henhold til tertialtall fra 2003 og 2009).

-Arbeidet med ruteutvikling er blitt profesjonalisert, men ennå snakker vi om et stort ubrukt potensial. Blant annet blir det viktig for oss å etablere flere direkteruter til de asiatiske og amerikanske markedene. Særlig Asia er spennende, med tanke på folketall og den generelle velstandsutviklingen de siste årene, sier han.

Foreløpig er det fra Storbritannia de fleste flyturistene kommer, fulgt av Tyskland og Danmark

Årlig vekst på 3,5 prosent
Innlandstrafikken økte med 23 prosent mellom første tertial 2003 og 2009. Dette tilsvarer en årlig gjennomsnittlig vekst på 3,5 prosent, det vil si under halvparten av veksten i utlandstrafikken. Oslo Lufthavn Gardermoen hadde første tertial 2009 2,7 millioner passasjerer innlands, hvilket representerer en markedsandel på 34 prosent. Bergen lufthavn er landets nest største innenrikslufthavn etterfulgt av Trondheim lufthavn.

Foto: OSL AS

annonse


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart