-->

3. september 2009

Flytoget vil til Rygge

Dersom Flytoget får ønsket sitt oppfylt kan du om få år benytte deres tilbud til Moss Lufthavn Rygge.
– Gledelig, mener flyplassen.


Onsdag innviet flytoget Drammen som sin vestligste stasjon, og i dag skriver VG at det statseide selskapet ønsker å utvide rutenettet sitt i løpet av få år til også å inkludere flyplassene Torp og Rygge.

Markedssjef på Moss Lufthavn Rygge, Silje N. Thoresen hadde ikke lest VG-artikkelen da moss-avis.no tok kontakt i formiddag, men synes oppslaget høres interessant ut.
- Det er en gledelig tanke og et naturlig utviklingssteg for vår flyplass. Vi er jo opptatt av at tilgjengeligheten til Rygge også fra Oslo-området bedres, og et flytog vil absolutt være med å styrke tilgjengeligheten til flyplassen, sier Thoresen til moss-avis.no.

Attraktiv flyplass
Også stortingsrepresentant Irene Johansen (Ap) synes Flytogets planer om å utvide rutenettet høres spennende ut.
- Det høres veldig interessant og riktig ut, men vi må først se på hvordan vi kan gjøre det. Om det tenker seg på dagens trasé eller hvordan det er gjennomførbart, sier Johansen.
Hun er ikke i tvil om at Flytoget vil kunne bli et positivt innslag i Østfold.
- Det vil jo bety at vi får en bedre kollektivtilgang til Rygge. I dag går toget til Rygge stasjon hvor de reisende fraktes videre i buss, så dette vil lette tilgangen for folk også utenfor Østfold til Rygge, sier hun.

- Jo bedre tilgjengelighet flyplassen har, jo mer attraktiv vil flyplassen også fremstå. Dette er vi svært opptatt av, og dette vil være viktig for oss, understreker Silje N. Thoresen overfor moss-avis.no.

Flytoget mener selv at det er godt grunnlag for å få realisert planene.
- Vi ser at det er enorm interesse for et slikt intercitytilbud, og tror det kan være med på å knytte Oslo nærmere til Vestfold og Østfold, sier administrerende direktør Linda Bernander Silseth i Flytoget til VG.

Ingen trussel
Flytoget vil satse på høyere fart og kortere reisetid enn NSB.
- Vi vil gå i dialog med den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet like etter valget. Med det fokuset som er i på jernbane og høyhastighetstog i departementet, håper og tror jeg at vi vil bli spurt om å levere inn et anbud, sier Flytogdirektøren til VG.

Kommunikasjonssjef i NSB, Anne Haabeth Rygg ser ikke på planene til Flytoget som noen trussel.
- Nei, vi forholder oss til de beslutninger norske myndigheter tar om hvem som skal operere ulike strekninger. Vi mener jo selv at vi har et glimrende tilbud til Rygge slik det er i dag, med folk som har lyst til å starte en flyreise på en miljøvennlig måte. Så får vi se hva kundene ønsker om det skulle bli flere tilbud, sier hun til moss-avis.no.

Irene Johansen mener det uansett vil være plass til både NSB og Flytoget.
- Den kapasitetsøkningen vi nå gjør mellom Oslo og Ski blant annet, vil gjøre at det er plass til flere tog. Lenger sørover har vi enkeltsporet drift, så det må nesten bli en sak for tuteplanleggerne hvordan det er mulig. Men frem til Rygge vil det jo kunne være mulig med de utbyggingsprosjektene som ligger i Nasjonal transportplan nå.

-Nå er det valg
Sindre Westerlund Mork (V) er også positiv til flytog til Rygge, men blir oppgitt over Arbeiderpartiet.
- Dette foreslo vi i Nasjonal Transportplan i våres, og vi foreslo å fremskynde byggingen av tunnelen her i Moss slik at det var dobbeltspor lengre mot Rygge. Dette var vondt og vanskelig for Arbeiderpartiet som stemte det ned, men nå er det valg, sier han til moss-avis.no.

Ifølge VG håper Flytoget på en utvidelse med nye strekninger i løpet av tre til fem år.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart