-->

4. september 2009

Air Norway sikret videre drift

Air Norway er sikret videre drift etter at anstrengt økonomi har truet flytilbudet mellom Gardermoen og Ørland, og Aalborg.
Nå har man imidlertid kommet opp med en løsning som selskapet kan leve med.


- Etter møter med både Samferdselsdepartementet og Ørland kommune har vi både fått viktige signaler og økonomiske midler som gjør at vi kan fortsette inntil videre, forteller daglig leder Snorre Hvitsand.

- "Inntil videre" - hva ligger i det?

- Styret vil fortsatt ha kontinuerlig oppsyn med den økonomiske siden i forhold til at vi når de målene vi har satt oss. Drift ut i alle fall dette året er mest trolig nå sikret. Dette flytilbudet er viktig for både næringslivet og i forhold til framtida til Ørland hovedflystasjon, så vi skal gjøre det vi kan for å fortsette driften, sier Snorre Hvitsand. (fosna-folket.no)


Les også: Fortsatt håp for ruta mellom Oslo og Ørland

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart