-->

9. september 2009

Gavepakke til Rygge

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) benytter valgkampinnspurten til å gi Moss Lufthavn Rygge tillatelse til 6.000 ekstra flyginger i året.
Allerede i juli ble det klart at Rygge fikk opphevet sin maksbegrensning på antall passasjerer i året, og fikk tillatelse til 15.000 flyginger i året, men nå blir altså antallet flyginger oppjustert til 21.000.

– Rygge er en viktig flyplass i sin region og vi er opptatt av at den skal ha rammebetingelser som sikrer god drift, sier Liv Signe Navarsete.

Administrerende direktør Pål Tandberg ved Moss Lufthavn Rygge har ifølge Moss Avis hele tiden hevdet at 21.000 flybevegelser og et fritt antall passasjerer årlig er et minimum for å ha en sunn flyplassdrift, og i dag fikk han altså oppfylt sitt minimumsønske.

– Jeg mener at 6.000 flyginger er et betydelig antall flyginger, selv om ledelsen ved Rygge kanskje hadde ønsket seg flere, sier Navarsete, som tror at de nye flygingene kan være utslagsgivende når kommersielle aktører vurderer hvorvidt de skal etablere seg på Rygge eller ikke.

Navarsete frykter ikke at den nye bevilgningen til Rygge vil gå ut over Gardermoen, eller andre flyplasser.

– Vi har fulgt Luftfartstilsynets anbefalinger og mener at dette ikke vil gå på bekostning av flyplasser andre steder i landet, sier samferdselsministeren. (siste.no)

Foto: e24.no


annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart