-->

24. oktober 2009

DAT vokser mellom Oslo og Stord


Foto: Jan M. Myklebust DATs trafikk på Stord lufthavn fortsetter å øke. Etter 10 ukers drift av ruta mellom Oslo og Stord har trafikken økt med 17% i disse ukene, målt opp mot tallene den tidligere operatøren kunne vise til for de samme ukene. Billigere billetter og flere privatreiser er trolig medvirkende årsaker til veksten.
649 passasjerer fløy i uke 42 over Stord lufthavn med Danish Air Transport (DAT) på Osloruta.
Dette utgjør en kabinfaktor på 59%. hvis man sammenligner tallet på reisende med Dat de 10 første ukene de har operert ruta, med Sun Air sine 10 første uker i 2008, så har DAT fraktet 801 flere passasjerer. Dette til tross for at Sun Air fløy 16 flere rundturer til og fra Oslo i denne perioden.
Trafikkveksten utgjør 17% i DAT sin favør.

Ting tyder nå på at stadig flere privatpersoner velger å benytte den lokale flyplassen når de skal reise til og fra Oslo, årsaken til dette er trolig de konkurransedyktige billettprisene.
Det er fullt mulig å sikre seg billetter mellom øst og vest for kr. 349,- en vei.
DAT kan også vise til god regularitet og punktlighet på flyvningene sine på Stord.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart