-->

8. oktober 2009

Togselskap i krig om flypassasjerer

Flytoget frykter at hver tredje passasjer vil velge NSB når de får nye tog og flere avganger til Gardermoen, skriver Jernbanemagasinet. Det er spesielt mellom Drammen og Oslo lufthavn Gardermoen konkurransen vil bli knallhard. NSB vil i ny ruteplan for 2012 gå hvert 20. minutt fra Drammen til Gardermoen, og tre år senere planlegges fem avganger hver time fra Drammen til Oslo.

Mens Flytoget tar 250 kroner én vei, kjører NSB for 178 kroner. Og med nye, raskere tog og tre avganger hver vei i timen fra 2012 frykter Flytogets administrerende direktør Linda Bernander Silset at NSB vil kanibalisere passasjergrunnlaget deres.

- Vi er sårbare så lenge vi bare kan ta med passasjerer som skal til og fra flyplassen. Dette er en velding verning av NSB. Jeg kommer utenfra og kan si dette, sier Bernander Silseth til Jernbaneverkets eget Jernbanemagasinet.

Lik konkurranse
Derfor svarer Flytoget nå med å gå i strupen på NSB, og krever at også Flytoget skal kunne frakte passasjerer fra for eksempel Lysaker til Asker, og ikke bare flypassasjerer. Det er heller ingen hemmelighet at de også ønsker å se på Sandefjord lufthavn Torp og Rygge lufthavn.

- Det blir for spennende for oss at NSB vil inn på Gardermobanen med tre stive ruter i timen og nye tog. Da går de inn på forretningsmarkedet frem og tilbake til flyplassen, for der er det ikke mange pendlere, sier direktøren.

Flytoget har også engasjert konsulentfirmaet www.asplanviak.no for å kvalitetssikre beregningene: De tror et bedre NSB-tilbud vil føre til en total økning på tre prosent i antall reisende, samtidig med at Flytoget vil miste 29 prosent av sine passasjerer.

Fem tog i timen
NSB ser frem til å kunne gi kundene sine et bedre tilbud på Østlandet fra 2012. Målet er flere avganger, kortere reisetid, og faste avgangstider slik at de reisende skal slippe å pugge rutetabellen:

- Vårt mål er å frakte flest mulig reisende på en miljøvennlig måte. Jeg tror kundene vil sette pris på at vi fra 2012 får fem avganger i timen mellom Oslo og Drammen, sier kommunikasjonssjef Anne Haabet Rygg i NSB til Aftenposten.no.
- Flytoget mener dere er subsidiert av staten og krever konkurranse på like vilkår?

- NSB kjører ikke bare der kundegrunnlaget er størst. Derfor har staten en rammeavtale med NSB som gjør det mulig for oss å gi et tilbud over hele landet. Og bildet er litt mer nyansert enn det Flytoget sier: De har ikke betalt togparken sin selv, og heller ikke betalt for utbyggingen av Gardemobanen, sier Haabet Rygg.

- Hilser dere en fri konkurranse velkommen?

- Flytoget har søkt Næringsdepartementet om det, så da lar vi departementet avgjøre den saken. Men blir det konkurranse på noen nye strekninger i Norge, skal NSB stå først i køen på å legge inn anbud. Vi vant anbudet på Gjøvikbanen, og har gode forutsetninger for å gjøre det igjen, sier informasjonssjefen.

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart