-->

11. november 2009

Bedre punktlighet enn noen sinne i norsk luftfart

I motsetning til det bildet som er skapt gjennom Riksrevisjonens rapport, er punktligheten i flytrafikken bedre enn noensinne, og har utviklet seg i positiv retning siden 2006. Samtidig har Avinor redusert antallet forsinkelser som skyldes oss med nærmere 20 prosent siden 2005, sier konsernsjef i Avinor, Sverre Quale.Avinor får støtte av SAS og avtroppende operativ direktør Dag Falk-Petersen:

-Vi opplever at Avinor har et sterkt fokus på punktlighet og regularitet, og selskapet har uten tvil bidratt til at SAS i dag har den beste punktligheten i verden. Dette oppnår ingen flyselskap alene, men gjennom et samarbeid der alle trekker i samme retning. Kritikken Avinor nå får virker derfor urimelig, sier Falk-Petersen.

Mens den gjennomsnittlige punktligheten for alle lufthavnene i konsernet, inklusive Oslo Lufthavn Gardermoen, i 2006 var på 83 prosent, var gjennomsnittet for 2009 fram til august på 88,9 prosent.

-Dette er forhold som Avinor har påpekt overfor Riksrevisjonen, uten at dette har blitt kommentert i rapporten. Det er svært beklagelig, sier Quale.

Når det gjelder regulariteten, har nivået gjennom hele den kartlagte perioden vært så godt som i tråd med målsettingen på 98 prosent. Men også her har det vært en forbedring de senere år. Regulariteten per august 2009 lå på 98,9 prosent for hele konsernet.

-Dette er tall vi er stolte av. Økt fokus på våre egne arbeidsrutiner og bedre samarbeid med flyselskapene har gitt svært gode resultater. Dette samarbeidet er relativt unikt i europeisk sammenheng, sier Quale, som understreker at Avinor hver eneste dag jobber for å bli enda bedre på punktlighet.

Avinor har også tilnærmet 100 prosent punktlighet i underveistrafikken som håndteres av tårn og kontrollsentraler.

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart