-->

25. november 2009

Politiet ønsker direkte tilgang til flypassasjerlistene

Når politiet i dag vil sjekke om det er potensielle terrorister eller kriminelle på vei inn eller ut av Norge, må de ved hvert tilfelle be flyselskapene om passasjer- og mannskapslister. Politidirektoratet vil ha en endring på dagens system, og ønsker en direkte elektronisk tilgang til listene.

For å kunne bli mer effektiv og få en bedret kontroll på hvem som kommer inn og hvem som reiser ut av Norge, ønsker nå Politidirektoratet en endring i utlendingsforskriftene, skriver VG-Nett.

Hovedårsaken til dette er at man ved en slik tilgang, på et tidligere tidspunkt kan få bedre oversikt om det er potensielle terrorister eller krimininelle, som er på vei inn eller ut av landet.

Seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet sier til avisen at dette ikke er noen endring av hva som allerede er tillatt, men for politiet er det viktig å få tilgang til passasjerlistene så effektivt som mulig.

Datatilsynet har forståelse for ønsket.

Informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet sier til VG-Nett, at det er viktig at dette hjemles lovmessig og at det beskrives detaljert og helt klart hvordan tilgangen skal skje og hvem som har anledning til å se passasjerlistene.

- Det må ikke bli slik at en hvilken som helst polititjenestemann kan sjekke hvem som til en hver tid reiser med fly, sier Skåra.

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart