-->

23. november 2009

Tar opp konkurransen med Flytoget

NSB ønsker å tilby tre billige og raske intercitytog i timen til Gardermoen. Togene går nesten like fort som Flytoget, som protesterer. Om få år kan reisende til hovedflyplassen kunne velge mellom flere lynraske tog-konkurrenter. NSB vil nemlig ruste opp kapasiteten kraftig og tilby tre intercitytog i timen til Gardermoen.
De nye togene går nesten like raskt som flytoget, mens billettprisen kan bli langt lavere. Flytoget protesterer mot det de mener er urettferdig konkurranse.

Vil gi bedre Østlandstilbud
NSB opererer med i dag går ikke riktig like raskt som flytoget, men faktum er at NSB frakter passasjerene fra Oslo og til Gardermoen på bare fem til sju minutter lenger tid enn Flytoget.
Nå planlegger NSB å sette inn mange nye og langt raskere tog på Gardermobanen, sier leder for NSB persontog Stein Nilsen.

– Det er en del av den planen vi har om å få inn nye og moderne tog med helt andre fartsegenskaper, høyere frekvenser og høyere kapasitet i hele Østlandsområdet, sier Nilsen.

En stor trussel mot Flytoget
De nye togene til Norges statsbaner går i 200 kilometer i timer, noe som bare 10 kilometer saktere enn det som er flytogets toppfart på vei mot Gardermoen.

I NSBs forslag til ruteplan fra 2012 tredobles antallet slike intercitytog på strekningen.
Mens NSB i dag bare frakter en beskjeden andel av flyplasspassasjerene, kan situasjonen endre seg dramatisk med en slik satsing, mener kommersiell direktør i Flytoget Sverre Høven.

– Når vi ser at NSB ønsker å øke sin kapasitet til og fra Gardermoen, kanskje med subsidierte priser, så vil det være en stor trussel mot Flytoget, og for Flytogets gode økonomiske utvikling, sier Høven.

Store prisforskjeller
I dag er det stor forskjell på hva passasjerene må betale om de tar turen til hovedflyplassen med NSB eller om de bruker Flytoget. Mens NSB tar 102 kroner for turen mellom Oslo og Gardermoen, koster det 170 kroner med konkurrenten - altså 68 kroner mer.

Leder for NSB persontog Stein Nilsen er ikke med på at de forsøker å kapre flyplasspassasjerene med de nye togene, men forstår Flytogets bekymring.

– Til en viss grad kan jeg forstå Flytogets uro. Men det kan heller ikke være slik at de arbeidsreisende som bor på nordsiden av Oslo, ikke skal få et bedre tilbud fordi vi tilfeldigvis har et flytog som går til og fra Gardermoen.

Hold dere til pendlerne
– Jeg tror NSB bør konsentrere seg om pendlerne, og ikke ta masse Flytogpassasjerer på togene. Vi er for så vidt positive til flere aktører på linjene, men det må være på like vilkår, slik at vi ikke går inn med offentlig subsidierte penger og skal konkurrere med Flytoget. Det blir veldig feil, sier Høven.

Samferdselsdepartementet skal ta stilling til NSB framtidige ruteønsker neste år.

Dersom NSB får gjennomslag for ønsket om hyppige avganger mellom Drammen og Gardermoen kan det ramme Flytogets virksomhet som tilbringertjeneste til Norges hovedflyplass, advarer Høven.

– Det er veldig få som pendler til og fra Gardermoen, dit drar du når du skal ut og fly. Da vil du gjerne ha et punktlig tilbud, og der er Flytoget helt suverene. Men da trenger vi å drive en god virksomhet, vi trenger den inntjeningen vi har, og vi trenger de passasjerene vi har. Hvis ikke vil det også gå ut over tilbudet vårt, sier Høven. (nrk.no)

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage