-->

5. januar 2010

Datatilsynet åpner for ny type skanning

Nye kroppsskannere som gjengir flypassasjerer som «pepperkakemenn» kan få grønt lys fra Datatilsynet. Norske myndigheter avviser ikke at skannerne kan bli innført i Norge.
Forsøket på å sprenge et fly i luften over Detroit i USA 1. juledag, fører til at både USA og Storbritannia innfører såkalt kroppsskanning av flypassasjerer. Hensikten er å oppdage sprengstoffer som ikke kan avsløres med en metalldetektor.Maskinene som skal oppdage alle former for fremmedelementer på kroppen har vært kontroversielle av personvernhensyn, og metoden er blitt kalt for nakenskanning.
Men en ny generasjon skannere som bare gjengir et omriss av en kropp, en slags pepperkakemann, men som likevel markerer med gult på skjermen der ulovlig materiale kan befinne seg, kan være løsningen.

I Tyskland er holdningen nå å innføre den nye generasjon skannere så snart som mulig i 2010. Den nye generasjonen maskiner har allerede vært til utprøving ved flyplassen i Schipol i Nederland og skal brukes på alle passasjerer som skal til USA.

Ble stoppet
Avinor, som står for sikkerheten på de norske flyplassene, vurderte å innføre kroppsskanning som et prøveprosjekt på Sola lufthavn ved Stavanger i 2008. Prosjektet ble imidlertid stoppet på grunn av en proteststorm, blant annet fra Datatilsynet, som mente de nye maskinene medførte et for stort inngrep i personvernet. Men med den nye teknologien åpner Datatilsynet for kroppsskanning.

Det er helt åpenbart en annen sak hvis bildet som dukker opp på skjermen viser en «pepperkakemann» og ikke en person som blir «avkledd til skinnet», sier informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet.

De nye maskinene blir også hilst velkommen av Avinor.

–Dette er en teknologisk utvikling vi ønsker velkommen og som vi følger med på, sier pressesjef Sindre Ånonsen i Avinor.

Venter på EU
Norske myndigheter vil imidlertid foreløpig ikke gå inn for kroppsskanning av flypassasjerer. Samferdselsdepartementet viser blant annet til at det i april innføres et EU-regulativ som forbyr kroppsskanning, noe som på grunn av EØS-avtalen også er bindende for Norge. EU-reglene kan imidlertid bli endret før de blir innført.

Saken vil komme opp på et møte i EU om to dager, det kan ende med at det blir opp til det enkelte land å bestemme. I Tyskland regner politikere og politi med at tester med videreutviklede skannere kan komme i gang senere i år.

–Dette er ikke nakenskannere, men en videreutvikling som gir et omriss av kroppen, men tydelig viser ulovlige gjenstander festet til kroppen, sier Konrad Freiberg, leder av det tyske politiforbundet.

–Trygghet er punkt nummer én også for oss. Og dersom det finnes nye maskiner som ikke har de samme problemene ved seg som tidligere, så må vi vurdere dette, sier politisk rådgiver Sigrid Brattebø Handegard i Samferdselsdepartementet.

En forbedring
Luftfartstilsynet opplyser at kroppsskannerne vil oppdage mer enn dagens metalldetektorer. Passasjerer som nå reiser fra Norge til USA må regne med å bli kroppsvisitert på Gardermoen. Men pressesjef Sindre Ånonsen i Avinor vil ikke uttale seg om en slik kroppsvisitering ville avslørt mannen på Detroit-flyet. Den mistenkte terroristen hadde gjemt en 15 centimeter lang pakke med 80 gram med det meget eksplosive stoffet PETN i et hemmelig rom i underbuksen. De norske importørene av to forskjellige typer kroppsskannere sier til Aftenposten at de tror deres maskiner ville avslørt mannen som gikk på Detroitflyet.

–Jeg vil anta veldig klart at det ville blitt oppdaget, sier daglig leder Rune Thunem i BB Computerteknikk, som importerer skanneren Provision fra L3.

–Pulverstoffet vil med tilnærmet 100 prosents sikkerhet kunne ses på skjermen, sier Geir Solberg, som er saksansvarlig for luftfart ved Bertel O. Steen Sikkerhet. De importerer skannere fra Smiths Detection. (aftenposten.no)

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart