-->

19. januar 2010

SAS aksjoner utsatt

Gå sakte-aksjonen som ble varslet fra de ansatte i SAS Ground Services er utsatt inntil videre.
De bakkeansatte i SAS Ground Services har tidligere truet ledelsen med å starte en gå sakte-aksjon fra onsdag 20. januar. Nå er imidlertid planene om en slik aksjon utsatt, da forhandlingene mellom de bakkeansatte og ledelsen fortsetter.
Tillitsvalgt Yngve Braathen i Verkstedklubben til SAS Ground Services på Stavanger lufthavn, Sola, opplyser overfor Aftenbladet at det ikke er aktuelt med reaksjoner blant klubbmedlemmene så lenge det er kontakt mellom dem og ledelsen.

Dette betyr at SAS-trafikken på alle norske flyplasser vil gå som normalt. Det er ikke pekt ut noen alternativ dato for eventuelle nye aksjoner eller reaksjonsmåter.

Dårlig stemning
Verkstedsklubben, der blant annet stuere er organisert, har nylig sagt opp lønnsavtalen som ble inngått med SAS i sommer. Samtidig er det fremmet krav om 25 prosent lønnsøkning.

Det skal i lang tid ha vært dårlig stemning blant ansatte i SGS fordi konsernledelsen har signalisert at det kan bli aktuelt å selge ut SGS ved de skandinaviske flyplassene, unntatt Arlanda, Kastrup og Gardermoen.

En gå-sakte-aksjon vil redusere arbeidsinnsatsen med vel 20 prosent, melder avisen. (nrk.no)

Foto: tv2.no

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage