-->

15. januar 2010

To av ti fikk medhold på flyklagen

Det kan lønne seg å klage hvis flyturen virkelig ikke går som planlagt. Det viser statistikken fra Flyklagenemnda. Forbrukerlovene gir nemlig en rekke rettigheter til passasjerene på rutefly. Det reflekteres i Flyklagenemnda.
74 klagere fikk medhold av nemnda i fjor. I ytterligere 73 saker inngikk klageren forlik med flyselskapet før nemnda behandlet saken.

Du har blant annet krav på inntil 5.000 kroner i erstatning hvis flyet blir kansellert eller sterkt forsinket. Du har også krav på mat, drikke og eventuelt hotellopphold. Reglene sier også at du skal få erstatning hvis selskapet mister eller ødelegger bagasjen din.

Dette har du krav på når flyet er forsinket (ekstern lenke)

Kanselleringer verst
Hele 44 av de 74 medholdene fra Flyklagenemnda gjaldt kanselleringer. Dette tilsvarer nærmere 60 prosent av sakene.

På de neste plassene følger forsinkelser med 24 medhold og tapt eller skadet bagasje. Nemnda ga også en del medhold etter klager på overbooking og flyplasstjenester.

- Jeg syns dette er ganske naturlig. Et kansellert fly representerer et større problem for den reisende enn forsinkelser, som gjerne er mer i kategorien ergrelser, sier nemndas administrativt ansvarlige, Rolf Forsdahl, til VG Nett.

Som forventet
Til sammen ble 334 saker levert til Flyklagenemnda i løpet av fjoråret. Av disse ble 103 avvist som ufullstendige klager. I 73 av sakene inngikk kunden og flyselskapet forlik før klagen ble behandlet.
74 endte med at klager fikk medhold. 78 fikk ikke medhold.

Disse tallene er høyere enn tidligere, men dette skyldes trolig at 2009 var første år da nemnda behandlet klager også på utenlandske flyselskaper.

- Klageantallet er omtrent som forventet. Med tanke på alle millionene flypassasjerer som reiser til og fra norske flyplasser i løpet av et år, er det et lite tall. Det viser at selskapene er flinke til å ordne opp, slik at sakene ikke kommer frem til nemnda, sier Rolf Forsdahl.

Situasjonsavhengig
Han vil ikke si noe om hvilke flyselskaper som fikk flest klager i fjor.

- Det er veldig situasjonsbetinget. De får kanskje store problemer i et eller to døgn, noe som gir svært mange klager. Vi ser også at flyselskapene har varierende evne til å kommunisere med passasjerene. Det kan skyldes at det ikke har fått kunnskapen om passasjerenes rettigheter ut til alle sine representanter, sier han.

Derfor blir det feil å si at noen selskaper er mer kundevennlige enn andre. Uheldige i enkeltperioder og med enkelte ansatte, sier Rolf Forsdahl.

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart