-->

7. juni 2010

Friskmelder luftfarten

Den internasjonale organisasjonen for flyselskaper, IATA, anslår nå at verdens flyselskaper samlet vil få et overskudd på USD 2,5 milliarder i år. Europa er den eneste verdensdelen med antatt tap i år.Så sent som i mars i år anslo IATA at verdens flyselskaper samlet ville tape USD 2,8 milliarder i år. Den nye prognosen er altså kraftig endret i positiv retning. Hovedårsaken er at de samlede inntektene er oppjustert til 545 milliarder. Til sammenligning var inntektene på 483 milliarder i fjor, men hele 564 milliarder i 2008, skriver nettstedet travelnews.no.

– Den globale økonomien kommer tilbake etter krisen mye raskere enn vi kunne forutse. Flyselskapene nyter godt av en sterk trafikkvekst som skyver industrien over i svarte tall. Vi antok at det ville ta minst tre år å hente inn igjen inntektstapet på 81 milliarder, tilsvarende 14,3 prosent, som vi opplevde i 2009. Men med en inntektsvekst på 62 milliarder i år har vi klatret 75 prosent opp på veien til nivået før krisen, sier IATA-sjef Giovanni Bisignani.

IATA-prognosen sier at flyselskapene vil tape 2,8 milliarder i Europa, noe som faktisk er dårligere enn mars-prognosen med et tap på 2,2 milliarder., selv om det er en forbedring fra 2009-tapet på 4,3 milliarder.

– En BNP-vekst på 0,9 prosent er ikke tilstrekkelig til å sikre en gjenopphenting og valutaproblemene farger framtiden med usikkerhet. I tillegg var 70 prosent av de 1,8 milliardene i inntektstap som følge av askeproblemene knyttet til europeiske flyselskaper. Flere streiker og streiketrusler har også hatt negativ innvirkning på regionen, heter det i IATA-prognosen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart