-->

12. juli 2010

Flyselskapene vil ha nye askeregler

Flyselskapene er kritiske til de nye reglene for flyturer etter vulkanutbrudd. De vil selv bestemme når det er trygt å fly, og mener det nye regimet er for byråkratisk.
Europas ledende flyselskaper mener de selv og deres piloter må vurdere hvordan de skal fly i luft med askekonsentrasjon.
De mener flyregimet som ble resultatet av askekaoset i april, er for byråkratisk.

– Rigid byråkrati er ikke måten å takle slike situasjoner på. Kundene våre forventer et absolutt sikkerhetsnivå, selvfølgelig, og de forventer også den fleksibiliteten som gir oss muligheten til å levere servicen de forventer, sier Ullrich Schulte-Strathaus, generalsekretær i Association of European Airlines (AEA).

Reagerer
Nå har organisasjonen sendt et brev til EU-kommisjonen, European Aviation Safety Agency og Eurocontrol, som koordinerer lufttrafikktjenesten i Europa.
Der gir selskapene et klart uttrykk for at de som er best egnet til å ta beslutningene, ansvaret og risikovurderingen ved å fly i askesoner i Vest-Europa, er flyselskapene selv.
For å unngå et nytt kaos med stengt europeisk luftrom, mener selskapene nå at det er de selv og deres piloter som må ta vurderingene for hvordan de skal fly i luft med askekonsentrasjon.

Ubrukelige modeller
I brevet reagerer de også på at modellene som ble brukt under askekaoset var ubrukelige.

– Spredningen av asken i luften var basert på en teoretisk modell, men siden ingen visste hvor mye aske som kom ut fra vulkanen i utgangspunktet, var modellene ubrukelige, og beslutningene ble katastrofalt feil, sier Schulte-Strathaus.

Stengt
Onsdag 14. april stengte luftfartsdirektør Heine Richardsen norsk luftrom, som det første i Europa etter utbruddene fra vulkanen under isbreen Eyjafjallajökull på Island. Flere land i Europa fulgte etter i dagene som kom. Millioner av passasjerer ble stående på bakken verden rundt etter at flyforbud ble innført i europeisk luftrom.

I fem dager var luftrommet i Norge og store deler av Europa helt stengt for trafikk. Først tirsdag 20. april ble den nye soneinndelingen for askekonsentrasjon i luften innført, noe som gjorde det mulig å fly igjen.

– Vi fikk tydeliggjort hvor sårbart transportsystemet er hvis man ikke har tilgang til luften. Det ble tydeliggjort at retningslinjene for hvordan man skal forholde seg til en slik situasjon må fattes i en overnasjonal ramme. Luftfart og transport er en global industri, sier Espen Slyngstad, avdelingsdirektør for flyplass og flysikring i Luftfartstilsynet.

Fleksibelt
I etterkant av askestoppen har internasjonale luftfartsmyndigheter, sammen med selskapene, jobbet med retningslinjer for å begrense stengninger av europeisk luftrom i forbindelse med askeskyer.

Bjørn Granviken, flyvesjef i SAS, støtter kravet om at flyselskapene selv skal ha ansvaret for å vurdere om det er trygt å fly gjennom askeskyer.
– Jeg støtter grunnholdningen om at selskapene selv skal ha ansvaret for risikovurderingen. Det er det samme prinsippet vi har når vi flyr i snøvær, eller det er glatte rullebaner om vinteren. Risikovurderingene er det selskapet som gjør uansett, sier Bjørn Granviken, flyvesjef i SAS.

Han mener det handler om å ha et godt regelverk fra myndighetene i bånn.

– Så gjør vi, selskapene, interne vurderinger som danner grunnlaget for risikovurderingene før vi tar kommersielle beslutninger, sier Granviken.

EU-kommisjonen og Eurocontrol har også opprettet European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) for å sikre at en fremtidig krise i det europeiske luftrommet blir raskt behandlet.

– Dette er et skritt fremover for å redusere konsekvensene av naturkatastrofer for passasjerene. Krisen understreket med all tydelighet behovet for koordinert handling i Europa, sier Siim Kallas, visepresident i EU-kommisjonen.

Mer omfattende
De nye retningslinjene det er enighet om inneholder sikkerhetsanbefalinger basert på luftromssonene utviklet av Eurocontrol:

Hvit sone: Normal flyvning.
Rød sone: Kan være vulkansk aske. Flyvninger kan likevel tillates.
Grå sone: To tilnærminger anbefalt. Flyvninger kan skje under spesielle forhold.
Sort sone: Flyforbud.

– Hovedtrekkene er at dette er en langt mer omfattende beredskapsplan enn den som var gjeldende, sier Slyngstad.

Samtidig jobbes det med å øke informasjonsmengden til Volcanic Ash Advisory Centre, slik at askemålingene blir mer presise.

– Vi står mye bedre rustet til å møte en slik situasjon nå, med de nye rutinene på plass, sier Granviken.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart