-->

10. juli 2010

Torp ser nye muligheter

Flyplassledelsen på Torp depper ikke over trafikktap til Rygge. Flyplassjef Alf-Reidar Fjeld sier at nye flyselskap vil fylle tomrommet etter Ryanair.– De hullene Ryanair har etterlatt seg ved overflytting av ruter til Rygge, gjør at vi kan tiltrekke oss nye selskaper. Vi er ikke så avhengig av Ryanair som det Rygge er, sier flyplassjef Alf-Reidar Fjeld på Sandefjord lufthavn Torp.

Tallenes tale
I går offentliggjorde Avinor trafikktallene for juni måned. De viser at Torp hadde 152.000 passasjerer, mens Rygge kan vise til en passasjertrafikk på 141.000 for juni måned.
Første halvår sett under ett hadde Rygge 580.000 passasjerer, mens Torp hadde 760.000. For Torps del representere det en nedgang på over ni prosent sammenlignet med første halvår 2009.

– Det var ikke uventet. 2009 var et veldig godt år for oss. Dette er tall jeg kan leve godt med, sier Alf-Reidar Fjeld.

Så fornøyd er Fjeld med trafikkutviklingen at han nå vil hente fra de gamle planene om en utbygging av utenlandsterminalen på 6000 kvadratmeter. De planene ble lagt på is da Ryanair etablerte seg på Rygge i fjor. Når har de fått fornyet aktualitet.

– Vi tror vi langt på vei skal kunne inn passasjertapet på Ryanair, sier Fjeld.

Trygg
I fjor fløy en million med Ryanair via Torp. I år havner tallet på 700.000. Totalt tror Fjeld Torp vil få et passasjertall på drøye 1,6 millioner i år. Det er bedre enn 2008, men rundt 200.000 under fjoråret.

– Er du redd for at konkurransen fra Rygge skal gå mer ut over Torp?
– Nei, Rygges framgang går mest på bekostning av Gardermoen. Vi har mange lojale reisende på Torp. Når nye flyselskaper i tillegg viser økt interesse for å fly herfra, er jeg ikke redd for konkurransen fra Rygge, sier adm.dir. Alf-Reidar Fjeld på Torp. (moss-avis.no)

Foto: ukjent

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart