-->

10. juli 2010

- Si nei til bygging av ny terminal på Gardermoen

Avinor sine ferske tall viser at utenlandstrafikken i juni har økt med 10 prosent i forhold til i juni 2009. Framtiden i våre hender krever politiske grep for å begrense flytrafikken.Til tross for finanskrise, askesky og vekterstreik har flytrafikken i Norge gått opp med 0,2 prosent hittil i år sammenlignet med første halvår i 2009. Siden 1990 er flytrafikken mer enn tredoblet målt i personkilometer.

– Økt trafikk betyr økte klimagassutslipp. Nordmenns reiser med fly bidrar til like store utslipp som bilkjøringen vår*. Men det er fremdeles ikke noe politisk mål å begrense flytrafikken, sier Gunnell Sandanger, prosjektleder i Framtiden i våre hender, i en pressemelding.

Avinor planlegger å bygge en ny terminal på Gardermoen slik at kapasiteten kan dobles. Dette vil øke klimagassutslippene dramatisk.

En medvirkende årsak til at flytrafikken går opp er at det blir stadig billigere å fly. Transportøkonomisk institutt har tidligere i år vist at gjennomsnittsprisene fra Norge til utlandet har gått ned 23 prosent siden 2003 og med 11 prosent for innenriks reiser.

– Vi flyr mest innenriks i Europa, og fire ganger så mye som svenskene. I stedet for å legge opp til mer vekst i flytrafikken, må myndighetene få en stor del av flytrafikken ned på bakken, sier Sandanger.

Framtiden i våre hender mener de rødgrønne må ta følgende virkemidler i bruk:
1. Innfør en flyavgift på flyreiser i Sør-Norge øremerket jernbaneinvesteringer
2. Si nei til bygging av ny terminal på Gardermoen
3. Bygg ut høyhastighetsbane
4. Fjern tax-free ordningen som bidrar til å subsidiere flyplassene

Foto: framtid.no

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart