-->

18. september 2010

Tollerne står på sitt, sjekk inn bagasjen to ganger

Mens utenlandsreisende i Sverige kan hente sin bagasje på sin lokale flyplass, må nordmenn ennå på ubestemt tid hente bagasjen, gå gjennom tollkontrollen - for deretter å sjekke inn på nytt.


Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har foreløpig ikke klart å få norske tollmyndigheter til å samarbeide for å gi norske flypassasjerer samme service.

Under Solakonferansen denne uken tok hun til orde for lempninger i forhold til dagens praksis.

Norske tollere vil fortsatt at tollkontrollen skal skje samtidig med ankomst til Norge. I Sverige blir tollkontrollen foretatt på ankomstflyplassen, men tollmyndighetene foretar også kontroller på for eksempel Arlanda.

Vil endre
Både Avinor, OSL, flyselskapene og departementet er alle innstilt på å innføre en ordning tilsvarende den svenske praksisen.

Det er på det rene at norske flyplasser, spesielt OSL, taper passasjergrunnlag fordi passasjerer heller velger å fly direkte hjem fra Amsterdam og København, fremfor å havne i tidkrevende bagasjetrøbbel på Gardermoen.

Tollerne forsinker
En sentralt plassert kilde forteller til Dagbladet at det for eksempel på Gardermoen, ikke vil være problematisk at ankommende utenlandspassasjerer kan tollklarere sin bagasje, for deretter å levere fra seg bagasjen til innenriksflyvning - uten å gå veien om sikkerhetskontrollen.

-Det kan jo tenkes at tollvesenet er tilbakeholdne fordi det vil kreve fulltidsbemanning av tollslusen. En slik ordning vil kreve flere tollerstillinger enn i dag, blir det hevdet.

Usikker statsråd
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har problemer med å anslå når norske myndigheter kan innføre nyordningen. Hovedårsaken er norsk tollvesens skepsis til at narkotikakontrollen skal bli svekket.

-Hvorfor tar dette arbeidet så lang tid?
-Av flere grunner, blant annet har vi ventet på resultater av den svenske ordningen. Den er ennå ikke klar, men svenskene sier de er meget fornøyd med ordningen.

-Hvorfor har vi så store problemer med narkotika på flyplasser i Norge sammenliknet med Sverige?
-Jeg vet ikke om det er slik, svarer Kleppa.

-Men Toll- og avgiftdirektoratet har noen motforestillinger når det gjelder "One Stop Security". Du må nesten spørre dem.

-Når faller avgjørelsen?
- Det kan jeg ikke si i dag. Det pågår en dialog mellom de berørte departementer. Det som er aktuelt for vår side er en ordning som gjelder fra Oslo lufthavn,Gardermoen og de største lufthavnene i Norge, sier Kleppa.

Illustrasjonsfoto

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart