-->

15. september 2010

Krever høyere flytak

Moss lufthavn Rygge arbeider for å få hevet taket på 21 000 flybevegelser. Flyselskapet Ryanairs ekspansjon sprenger kapasiteten. Allerede på førstkommende styremøte i flyplassens driftsselskap Rygge Sivile lufthavn, RSL, blir begrensningen og arbeidet med å få den fjernet, et hovedtema.

– Vi er den eneste flyplassen i Norge som har en slik begrensning. Det kan vi ikke leve med, sier administrerende direktør Pål Tandberg i RSL til Moss Avis.

Med den aktiviteten flyplassen har nå, vil man i år komme ut med 15 000–16 000 kommersielle flybevegelser. Likevel understreker Tandberg at man ikke har noen tid å miste for å berede grunnen for å få til en endring. På neste års sommerprogram er det nemlig ventet en markant opptrapping av aktiviteten på Rygge.
– Det betyr at vi trolig når taket på 21 000 flybevegelser i 2012, sier Tandberg.


Ryanair som motor
Med Ryanairs voldsomme ekspansjon på Rygge ligger begrensningen på 21 000 flybevegelser som en klam hånd over flyplassdriften. Kampen som RSL nå drar i gang for å få lempet på kravene, kan fort komme til å minne om fjorårets opphetete strid for først å få fjernet passasjertaket på 774 000 passasjerer, og dernest å få hevet antall flybevegelser fra 15 000 til 21 000 per år, som opprinnelig ble gitt i konsesjonen i 2004.

– Alle disse begrensningene var jo resultater av politiske vedtak satt i scene for å beskytte trafikken på Gardermoen. Vi vet imidlertid at lavprisselskaper som Ryanair genererer en helt ny trafikk av reisende som ellers ikke ville sett på Gardermoen som et alternativ. Av statistikken ser vi derfor også at Gardermoen øker tross rakettveksten vi har hatt på Rygge, sier Pål Tandberg som venter at det totale passasjertallet på Rygge i år vil havne på 1,5 millioner reisende. (Travelnews.no)

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart