-->

12. november 2010

Kan bli priskrig på Torp

Hvis Norwegian etablerer seg med innenlandsruter på Sandefjord Lufthavn Torp, kan det bety full priskrig med allerede etablerte Widerøe. Det er ikke plass til to innenlandsaktører på Torp. En priskrig vil kåre vinneren.Det mener kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe.

Hvis Norwegian etablerer seg med innenlandsruter på Sandefjord Lufthavn Torp, vil det bli en formidabel oppgave for Widerøe å møte denne konkurransen. Etterspørselen i dag er ikke stor nok til at to selskaper skal betjene den. Vekstpotensialet gir heller ikke rom for to aktører, mener han.

En etablering av Norwegian på innenriksruter vil gi en kort periode med priskrig, til glede for dem som reiser. Men krigen vil ende med en taper, sier han.


Hvem vinner?
Hvis Widerøe vinner, vil tilbudet med mange avganger og ankomster bli opprettholdt. Hvis Norwegian vinner, vil det bli færre daglige flyginger fordi Norwegian har større fly. Et Norwegian-fly tar 180 passasjerer, mens vårt tar 80, mener Kongsteien.

– Jeg tviler på at Norwegian vil fly til Bergen seks ganger daglig slik vi gjør, sier han.
Norwegians billettpriser ligger i dag 150 til 200 kroner lavere på innenlandsrutene enn hos Widerøe.

Skal bli et knutepunkt
Til formannskapet i Sandefjord har lufthavnsjef Alf-Reidar Fjeld opplyst at Norwegians ambisjon er at Torp skal bli selskapets knutepunkt for trafikken vest for Oslo.
Kommersiell direktør Daniel Skjeldam i Norwegian bekrefter at de er i dialog med Sandefjord Lufthavn Torp.

Han vil ikke gi ytterligere kommentarer ut over at dersom den nye Alicante-ruta blir en suksess, vil selskapet se på mulighetene for flere ruter.

Må ha utvidet åpningstid
Ifølge Fjeld er det avgjørende for Norwegian og andre aktører det forhandles med, at stengetiden skyves fra klokka 23 til 24 fordi selskapet da kan lande sent og ha fly stående på Torp om natta.

Stiller seg positive
Det er formannskapet i Sandefjord som bestemmer åpnings- tidene.
Både gruppeleder Anne Gro Olafsen (H) og Vidar Andersen (FrP) stiller seg i utgangspunktet positive til å legge forholdene til rette for Norwegian.

– Utviklingen på Torp betyr mye for Sandefjord og regionen, mener Olafsen.
Høyre og FrP har flertall i formannskapet. Morten Istre (Ap) stiller seg foreløpig avventende. Den politiske avgjørelsen er ventet innen en måned.

Bildemontasje: Østlandets Blad

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart