-->

13. november 2010

Kvoteflopp gir kvoteplikt

Regjeringen innfører nå kvoteplikt på alle flyreiser, og hever med det prisen på billettene med opptil 320 kroner.Jens Stoltenberg har innsett at folk må tvinges til å bli klimavennlige.

Salget av frivillige klimakvoter er en flopp. Tirsdag denne uken meldte VG at regjeringens egen klimakvoteselger, Klif, solgte 1.000 klimakvoter i 2008. Målet var 70.000. Klif har aldri nådd salgsprognosene sine.

Lei
Nå har statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sett seg lei på at nordmenn ikke tar klimaproblemet på alvor. Derfor innfører regjeringen kvoteplikt på alle flyreiser innen Norge, EU og EØS-området. Kvoteplikten vil gjelde fra 1. januar 2012. EUs beregninger antyder at billettprisen kan øke med mellom 5 og 40 euro. Det tilsvarer mellom 40 og 320 kroner, avhengig av hvor langt du skal fly.

– I utgangspunktet er det flott med frivillig kjøp av klimakvoter, og jeg ønsker jo at folk skal fortsette med det. Men erfaringene viser at omfanget av salget er begrenset, innrømmer Stoltenberg overfor Vårt Land.


– Klimakampen er for viktig til at den kan overlates til frivillig innsats alene. Derfor trenger vi slike lovpålagte avgifter som klimakvoter på flyreiser, fortsetter statsministeren.

Samler inn. Stoltenberg ledet FN-gruppen som skulle finne penger til klimatiltak i fattige land. For én uke siden leverte statsministeren en rapport om gruppens arbeid. Han peker på at kvoteplikt på flybilletter er én av metodene for å finansiere klimatiltak.

– Vi har satt et tak som sier noe om hvor høyt utslippet av CO2 kan være. Hvis flyselskapene overskrider dette taket, må de kjøpe kvoter og dermed redusere utslipp andre steder, sier Stoltenberg.

Taket er satt til 97 prosent av det gjennomsnittlige, årlige utslippet fra luftfarten mellom 2004 og 2006. Året etter, i 2013, vil taket senkes til 95 prosent av utslippet. Og slik vil det fortsette.

Kvoteplikten er ikke en norsk idé. EU innfører kravet fra 1.1.2012.

Flere fordeler.
Regjeringens mål er at kvoteplikten skal virke klimafremmende på flere måter: Avgiftene vil gjøre det mer attraktivt for flyselskapene å fylle opp flyene sine, eventuelt redusere antall avganger, samt bidra til utvikling av ny teknologi. Det vil gi mindre utslipp.

I tillegg vil de flyselskapene som overskrider grensene for utslipp, måtte kjøpe kvoter av andre virksomheter i EUs kvotesystem. Kvotesystemet regulerer utslippene innen oljesektoren og industrien.

Regjeringens kvoteplikt er i tråd med Stoltenbergs visjoner om at det er politikerne som må ta grep for at kloden skal være levelig også i fremtiden. I boka «Klimaparadokset» sier statsministeren at det er avgifter og lovgivning som skal løse klimakrisen. Flyselskapene skal få 85 prosent av kvotene gratis, slik også EU vil gjøre.

I 2009 ble det foretatt 12,6 millioner enkeltreiser med fly innenlands. Og 14,7 millioner enkeltreiser mellom Norge og utlandet, ifølge tall fra Transportøkonomisk Institutt. Hittil i år har antall flypassasjerer økt med totalt 3,8 prosent, ifølge Avinor.

– Ikke dobbel avgift.
Flyselskapenes bransjeforening er i utgangspunktet positiv til kvoteplikten. Spesialrådgiver Synnøva Aga i NHO Luftfart sier at de har støttet kvoteplikten lenge, og at de stiller seg bak Kyoto-avtalens grunnprinsipp om at den som forurenser, må betale for utslippene.

– Men vi ønsker ingen dobbeltbeskatning av våre medlemmer. I dag betaler vi 300 millioner kroner årlig i CO2-avgift på innenlandsflyvninger. Når kvotene blir innført, vil vi ikke trekke med den gamle CO2-avgiften i tillegg, sier Aga.

– Men når dere sier ja til kvote, og nei til avgift - er vi ikke like langt da?

– Avgift i tillegg til kvoter vil gjøre at vi havner i en dårlig konkurransesituasjon med utenlandske selskap. Vi har fått løfter fra regjeringen om at vi ikke skal få dobbelt opp med avgifter. Det ville vi oppleve som veldig urettferdig.

– Hva vil skje hvis flybillettene blir dyrere?

– Vi er usikre på om det vil ha mye å si for prisen, fordi vi vil at avgiften på 300 millioner skal falle bort. Uansett mener vi at det er rimelig at alle yter sin skjerv. Altså at også kundene betaler for de utslippene de står for når de flyr, sier Aga.

Foto: boarding.no

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart