-->

10. januar 2011

Avinor: over 40 millioner reisende i 2010

Illustrasjonsfoto
I overkant av 40 millioner passasjerer reiste til eller fra en av Avinors lufthavner i løpet av 2010.
Dette er en en økning på 4,3 prosent i forhold til 2009. Økningen var på nærmere 8,2 prosent på utland og 2,3 prosent på innland.I desember reiste nesten 3 millioner passasjerer til og fra Avinors lufthavner. Dette er 7,9 prosent flere enn i samme måned i 2009. Økningen var 8,6 på utland og 7,7 på innland

- Vi har sett en økning gjennom hele året, bortsett fra under askekrisen i våres. Totalt for året er vi på nivå med rekordåret 2008, før finanskrisen medførte et fall i trafikken, sier kommunikasjonsdirektør i Avinor, Ove Narvesen, til Osloairports.com.

I 2008 reiste 39 547 090 passasjerer til og fra Avinors lufthavner . Da var ikke offshoretrafikken regnet med. Denne utgjør i år ca 560 000 reisende.


Blant de største lufthavnene til Avinor hadde Oslo lufthavn, Gardermoen, en økning i antall passasjerer på totalt 5,6 prosent i 2010 sammenlignet med året før.

Ellers hadde Bergen lufthavn, Flesland, en økning på 4,5 prosent, Trondheim lufthavn, Værnes 2,8 prosent og Stavanger lufthavn, Sola 1,5 prosent.

De regionale lufthavnene hadde en samlet økning på totalt på 2,6 prosent i 2010.

De lokale lufthavnene hadde samlet en økning i antall passasjerer på 2,2 prosent.

Antallet landinger og avganger (flybevegelser) har økt med 0,3 prosent i 2010 sammenlignet med året før.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart