-->

10. januar 2011

Gardermoens trafikktall for 2010

Foto: OSL AS
I 2010 reiste 19 091 113 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 1 003 391 eller 5,5 % flere enn i 2009. Antall flybevegelser var 212 311. Det er opp 1 282 eller 0,6 %. Til sammenligning var det 211 000 flybevegelser i 1999.


Det betyr at OSL i 2010 befordret 5 millioner flere passasjerer med tilnærmet samme antall flybevegelser enn i oppstartsåret. Flyene nå er både større og fullere enn før.

På utland reiste 10 126 944 passasjerer. Det er 667 103 eller 7,1 % flere enn i 2009, men fortsatt 2,1 % under toppåret 2008. På innland reiste 8 964 169. Det er 336 288 eller 3,9 % flere enn i 2009, og tilnærmet likt med 2008.


I årets siste måned reiste 1 378 314 passasjerer. Det er 114 485 eller 9,1 % flere enn i desember i fjor. Det var sterk vekst på de fleste ruter, mens snøproblemene ga redusert trafikk på London rutene.

Etter sommeren har trafikken pr måned vært ”all time high”, og uten askeskyene fra Island ville årstrafikken også vært høyere enn toppåret 2008.

Etterspørselen er tilbake, og vi forventer fortsatt vekst i årene som kommer. Vi er derfor svært glade for at Samferdselsdepartementet, gjennom sin konsesjon, har gitt klarsignal for en betydelig utvidelse av eksisterende terminal, sier markedssjef for trafikkutvikling Knut Stabæk til Osloairports.com.

De ti største rutene ut i fra hovedflyplassen er disse:

  1. Trondheim
  2. Bergen
  3. Stavanger
  4. København
  5. Stockholm
  6. London
  7. tromsø
  8. Bodø
  9. Amsterdam
  10. Ålesund

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart