-->

6. januar 2011

Torptallene for 2010

Foto: Sandefjord lufthavn AS

Godt over 1.5 millioner passasjerer reiste over Sandefjord-Torp i 2010. Det er 14 prosent færre enn året før, men likevel det nest høyeste passasjertallet i flyplassens historie.


Tilsammen 1.585.342 passasjerer reiste over Sandefjord lufthavn Torp i 2010. Det er en nedgang på 14 prosent i forhold til i fjor, men det nest beste i lufthavnas historie.

Nedgangen tilskrives i hovedsak askeskyen over Island, rutene Ryanair la ned til Roma, Paris, Dublin, Düsseldorf, Lódz, Krakow og Glasgow, samt et redusert antall frekvenser til London.

Nye ruter i 2010 var; Edinburgh, Riga, Egypt og Alghero som helårsrute. Gledelig er det også at belegget på flyene var høyere i 2010 enn for fjoråret.

Innenrikstrafikken var på totalt 329 003 passasjerer mot 341 814 året før. Dette gir en nedgang på 3,8 prosent.

Utenrikstrafikken er det dominerende segmentet på 1.256.339 passasjerer, mot 1.500.497 i 2009. Dette gir en nedgang på 16,3 prosent.

Totalt antall kommersielle flybevegelser i 2010 var 20.783 mot 23.153 i 2009, en nedgang på 10,2 prosent eller 2.370 færre flybevegelser enn året før.

Flyplassledelsen forventer en ytterligere nedgang de første månedene i 2011, men at trafikken deretter vil stabilisere seg på omtrent samme nivå som fjoråret.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart