-->

29. april 2011

Nå skal Torp utvide

Illustrasjonsfoto
Sandefjord Lufthavn Torp utvider oppstillingsplass og innenlandsterminal. I dag er det bare plass til Widerøes maskiner på plassen foran innenlandsterminalen. Det ønsker lufthavna å gjøre noe med for å kunne møte en eventuell framtidig økning i antall passasjerer.

Dermed blir det også plass til fly på størrelse med Boeing 737, som er flyene Norwegian benytter på sine innenlandsruter i dag.

– Vi får ikke flere plasser, men i tillegg til å ta større fly trenger vi også å utvide innenlandsterminalen, sier flyplassjef Per Erik Bakke.

Begynner i mai
En større terminal er likevel ikke en del av det arbeidet som nå skal gjøres; terminalarbeidet kommer i byggetrinn II. Det som skal gjøres i byggetrinn I er å grave opp 7.000 kubikkmeter løsmasse, og erstatte det med steinmasse. Dette vil gi en åtte mål større oppstillingsplass.

– En annen fordel med utvidelsen er at vi også får større slingringsmonn på deponering av brøytesnø, sier Bakke til tb.no

Formelt må imidlertid arbeidet godkjennes av Luftfartstilsynet og Sandefjord kommune. Dette er det søkt om, og flyplassjefen regner med at godkjenningene vil være klare tidlig i mai. Dermed kan anleggsarbeidet begynne i midten av mai, og være ferdig tre måneder senere.


annonse


Skjerper sikkerhet
Med i søknaden til Luftfartstilsynet er en omfattende risikoanalyse fra konsulentselskapet Rambøll. Analysen beskriver hvordan anleggsarbeidet skal gjøres for å unngå uhell og ulykker. Blant annet skal alle som jobber på anlegget ha radiosamband med tårnet. Arbeidet vil trolig skje både på dagtid og utenfor ordinære åpningstider.

Når arbeidet og utvidelsen er ferdig vil også lufthavna være flysikkerhetsmessig forbedret, mener Bakke.

Koster 4,5 millioner
Investeringen i byggetrinn I, altså oppstillingsplassen, har et budsjett på 4,5 millioner kroner. Arbeidet skal utføres av Martinsen & Duvholt, etter en anbudsrunde.
Byggetrinn II, en utvidelse av innenlandsterminalen, er det foreløpig ikke noe budsjett på.

– Det er foreløpig så lite konkret, at vi bare har løselige anslag, sier prosjektsjef Ivar Fevang.

Nødvendig uansett flytting
Ifølge Fevang vil investeringer på og ved dagens terminal uansett være nødvendig, selv om terminalen en gang i framtida kan bli flyttet til øst for rullebanen.

– Vi har ikke trafikk som krever en utvidet terminal nå, men det tror jeg vil komme før en eventuell flytting til øst, sier Ivar Fevang.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart