-->

7. mai 2011

Flytoget ønsker større linjenett

Foto: Kristoffer Hagen
Flytoget er nå inne i det som ser ut til å bli vårt beste halvår siden starten i 1998. Slik det ligger an nå går det mot et 2011 som blir ”all time high” for Flytoget. Alt tyder på at vi kommer opp i 6 millioner kunder for hele året.


Det sier Linda Bernander Silseth, adm.dir. i Flytoget AS.

- Ifjor utvidet vi rutenettet til Drammen. Her har vi også hatt en fin økning, stadig mer av trafikken fra Drammensområdet til Oslo Lufthavn går over fra vei til bane. Vi håper at Flytoget skal kunne utvide linjenettet ytterligere. Vi har søkt Samferdselsdepartementet om å få inngi anbud i Intercity-trafikken i konkurranse med NSB. ”Intercity by Flytoget” er vår drøm, vi tror at både organisasjonen og Flytog-standarden kan kapitaliseres og brukes til noe mer.

Vi ønsker derfor å være med for å gi kundene i det sentrale østlandsområdet større valgmuligheter. Vi tror vi skal klare å overføre vår punktlighetskultur til andre strekninger og målgrupper. Våre markedsundersøkelser viser at det er i Vestfoldbyene potensialet fra vei til bane er størst. Siden vi allerede er i Drammen, vil det ikke være vanskelig å utvide trafikken til Larvik med et nytt togprodukt for pendlere. Vi håper vi får en sjanse til å vise hva vi duger til i Vestfold, men vi kjører gjerne Østfoldbanen til Halden og Dovrebanen til Lillehammer også.

Vårt mål er å starte et nytt togselskap for denne trafikken, men dette ligger noen år frem i tid. Dersom NSB går inn på Gardermobanen med økt trafikk, har vi signalisert at vi ønsker nye strekninger.

Når det gjelder dagens rutenett, ønsker vi å utvide med 10 minutters avganger til/fra Lysaker, slik at stasjonene ut dit får det samme tilbudet som finnes idag til/fra Oslo S, sier Linda Bernander Silseth.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart