-->

3. juni 2011

Flyr feil flere hundre ganger i uka

Illustrasjonsfoto (airBaltic)
Hver uke bryter flere hundre passasjerfly den nye flyforskriften for Oslo Lufthavn.
Fra april i år ble passasjerflyene påbudt å holde seg innenfor klart definerte luftkorridorer når de flyr inn og ut av flyplassen. Dette skal de gjøre for å hindre spredning av flystøyen over store områder
.
Men nå viser det seg at flyene flyr feil flere hundre ganger i uka. Av totalt 5938 avganger, var 1243 av dem utenfor de definerte luftkorridorene. Det betyr at drøye 20 prosent av alle avgangene bryter med reglene.

Tallene er hentet fra Oslo Lufthavns månedsrapport for april. Målingene er gjort fra 7. til 30. april.

Særlig nord og sør for den østre rullebanen er det mange passasjerfly som bryter reglene og flyr utenfor de nye støykorridorene. Dette rammer blant annet innbyggerne på tettstedet Sand som får mer bråk fra oven enn de skulle hatt, skriver NRK Østlandssendingen.

På de tre ukene i april kom det inn til sammen 168 klager på flystøy fra beboere i kommunene rundt flyplassen.


Luftfartstilsynet ser alvorlig på at flyene ikke flyr der de skal, sier spesialrådgiver Ronald Geirhovd.

– Det er klart at dette er et alvorlig brudd. Det er viktig at flyene holder seg innenfor støykorridorene. Det er et viktig element i de nye støyforskriftene for Gardermoen. Det er nødvendig å rette opp i dette så raskt som over hodet mulig, sier han.

Geirhovd mener feilen ikke ligger hos piloter og flyselskap, men hos flyplasseier Avinor. Han forklarer at flyplassen bruker et standardsystem for utflyvninger, men rutebeskrivelsene i systemet er unøyaktig. Dermed flyr selskapene feil når de flyr ut fra Gardermoen.

Informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn sier det er beklagelig at mange hundre fly så langt har havnet utenfor korridorene.
– Vi har vært igjennom en måneds innkjøringsperiode. Og vi har erfart at dette er komplisert. Når vi i tillegg ser at vi har hatt unøyaktigheter i de første prosedyrene som er lagt ut, har vi selvfølgelig tatt fatt i dette for å utbedre disse tingene, sier Kobro.

De nye støykoridorene som flyene må holde seg innenfor ble innført i april. Kobro sier naboene må smøre seg med tålmodighet før flytrafikken går der den skal.

– Det tar tid. Vi har måttet forholde oss til internasjonale myndigheter, og de arbeider også med faste dager for innføring av endringer. I den anledning er 28. juli den første dato vi vil kunne innføre endringer i vårt system, men da vil det også skje.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart