-->

13. juni 2011

SAS satser mer nordisk

SAS konsernet faser ut Blue1
sine Avro RJ-85 fly (Blue1)
SAS skal satse mer på det nordiske markedet og mindre på europeiske ruter.
Dette innebærer en mer strømlinjeformet flypark, justeringer i finsk innenriksmarked og kutt i noen av SAS sine ruter på det europeiske kontinentet.
For å styrke SAS konsernets langsiktige posisjon i Finland og for å forbedre lønnsomheten i de finske datterselskapet Blue1, har konsernledelsen i SAS besluttet å fase ut fem av Blue1 sine Avro RJ-85 fly, fra British Aerospace, til fordel for SAS flåte med Boeing 717 maskiner. Utfasingen starter trolig i august i år.

Hovedfokuset fremover vil konsentreres rundt det finske markedet ved siden av resten av Norden. Konsernledelsen ønsker å ta større markedsandelser fra konkurrentene, og beholde det markedet de har i Finland. Spesielt viktig er dette etter at Norwegian etablerte seg med base i Helsinki, med flyruter både innen-og utenlands.


- Rasjonaliseringen av flyflåten er helt i tråd med SAS konsernets ambisjon om å forenkle og harmonisere flåten på våre hjemmebaser. Dette er også en del av vår Core SAS strategi hvor vi fokuserer på den nordiske regionen som vårt hjemmemarked, sier visekonsernsjef i SAS, John Dueholm til Osloairports.com

Dueholm sier videre av selskapets innenrikssatsinger i Finland, med visse kapasitetstilpasninger også vil medføre kutt i ruter til europeiske destinasjoner. Dueholm vil ikke opplyse om hvilke europeiske ruter som kuttes eller når dette skjer.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart