-->

28. juli 2011

Flyprisene nesten uendret de to siste årene

Illustrasjonsfoto
I løpet av Norwegians kraftige ekspansjonsfase falt prisene på flybilletter i 2009 til et historisk lavt nivå. Siden har de nesten stått stille. Det skyldes blant annet stigende oljepriser og en mer stabil konkurransesituasjon.


Det konkluderer reisesøkemotoren Travelmarket.no med, basert på den ferskeste utgaven av Norsk Flyprisindeks.

For knappe to år siden sjekket Travemarket.no for første gang flyprisene til ti utvalgte europeiske og ti oversjøiske destinasjoner. Siden er billettprisene til de samme byene blitt sjekket hver fjerde uke, og dermed kan man se at flyprisene praktisk talt er de samme nå som for nesten to år siden.

I avreiseuke 38 i 2009 var gjennomsnittsprisen på 637 kroner for en tur-retur-billett fra en lufthavn i Oslo-området til en av de ti europeiske destinasjonene i Norsk Flyprisindeks. På to år har prisen steget svakt, til 654 kroner i reiseuke 34 i år, som tilsvarer en prisutvikling på 3 %. Mønsteret er omtrent det samme fra de andre store lufthavnene. Prisene er uendret fra Trondheim, og har bare økt med 4 % fra Stavanger.

Prisene fra Bergen og Tromsø har derimot falt litt mer i samme periode. Fra Bergen falt gjennomsnittsprisene med 11 % fra 1.556 til 1.383 kroner, og fra Tromsø falt de med gjennomsnittlig 12 %.

"Stigningen i oljeprisene har uten tvil forhindret markante prisfall. Samtidig har konkurransesituasjonen mellom Norwegian og SAS stabilisert seg, slik at de to selskapene faktisk har like mange passasjerer fra Gardermoen i dag," påpeker Svein Erik Søgård, Daglig leder i reisesøkemotoren Travelmarket.no.

Norsk Flyprisindeks tar for seg følgende ti europeiske destinasjoner: Amsterdam, Barcelona, Berlin, København, London, Paris, Praha, Roma, Stockholm og Wien. Den eneste av de ti byene som prisene har vært uendrede eller fallende til er den tyske storbyen Berlin.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart