-->

11. august 2011

Nesten 210.000 på Rygge i juli

Nesten 210.000 på Rygge - har passert Torp med nesten 70.000.
Tilsammen 209.896 passasjerer reiste over Moss lufthavn i juli. Det gir en økning på 17% i forhold til samme måned i fjor.


Utenrikstrafikken økte med hele 33.2 prosent til 200.076 passasjerer, mens den norske innenrikstrafikken falt med 66,3 prosent til beskjedne 9.820.

Hos "konkurrenten" Sandefjord lufthavn Torp gikk passasjertallet ned med 17,6 prosent i forhold til juli 2010 og endte på 144.808.

Den norske innerikstrafikken hadde marginal tilbakegang med 0,8 prosent til 26.586 reisende, mens utenrikstrafikken sank 20.7 prosent og endte opp på 117.556 passasjerer.

Tilsammen 984.374 passasjerer reiste til og fra Moss lufthavn Rygge de første sju månedene av 2011. Det gir en økning på hele 29,7 prosent i forhold til samme periode i 2010.

Hos Sandefjord lufthavn Torp var det i den samme perioden en nedgang passasjertallet på 15,3 prosent til 793.963 reisende i følge Boarding.no.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart